Cus Śrem
Początek marca to symboliczne uruchomienie CUS w Śremie / fot. M. Czubak

CUS w Śremie symbolicznie uruchomione

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Ośrodek Pomocy Społecznej przestał istnieć. W jego miejsce powstało Centrum Usług Społecznych. Co to oznacza w praktyce?


Berdychowski Kwiecien2 2024

Chociaż CUS w Śremie działa już od początku tego roku, to wraz z początkiem marca miało miejsce symboliczne, okolicznościowe spotkanie inaugurujące działanie CUS-u. Udział w nim wzięli wszyscy ci, którzy zaangażowani byli w transformację. A tutaj nie można nie wymienić nazwiska dyrektor CUS, Mari Świdurskiej, burmistrza Adama Lewandowskiego czy Zdzisława Żeleźnego. Jednak osób, które tworzyły tę transformację jest znacznie więcej, także pośród pracowników OPS-u.

W spotkaniu uczestniczyła także członkini zarządu województwa wielkopolskiego, Paulina Stochniałek.

Centrum Usług Społecznych (CUS) to inicjatywa, która ma ułatwić gminom świadczenie usług społecznych, dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług przez centrum usług społecznych, która umożliwia kierowanie wsparcia do wszystkich mieszkańców gmin, bez względu na dochód, w tym do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, starszych czy rodzin wielodzietnych. Centra mają za zadanie rozwijać sieć usług środowiskowych, wzmacniać więzi społeczne, integrować i rozwijać wspólnoty, budować ideę samopomocy, a tym samym dawać poczucie bezpieczeństwa i poprawiać jakość życia wszystkich członków lokalnej społeczności, wpisując się tym samym w rozwój idei deinstytucjonalizacji.

Dzięki wprowadzeniu Centrum Usług Społecznych, planowany jest nowatorski model świadczenia usług społecznych w gminie Śrem. Projekt zakłada aktywne zaangażowanie instytucji, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz indywidualnych osób, które pragną niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Celem jest stworzenie zintegrowanej i efektywnej struktury, umożliwiającej kompleksowe wsparcie społeczności lokalnej.

Przekształcenie OPS w CUS spowodowało także odejścia pracownicze. Kilka osób, które od lat związane były z OPS-em w Śremie zdecydowały się nie wiązać swej przyszłości zawodowej z Centrum Usług Społecznych. Wg oponentów urzędującej władzy, to wpłynie na funkcjonowanie centrum.

Zostaw komentarz