|

Centrum Usług Społecznych – o szczegółach na konferencji

fot. D. Górna

W poniedziałek, 15 maja w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego odbyła się konferencja poświęcona procesowi przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.

VW_Berdychowski_400_150(1)

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu, instytucji zajmujących się szeroko pojętym wsparciem dla mieszkańców, organizacji pożytku publicznego, a także przedstawiciele ośrodków, gdzie CUS już funkcjonuje. Konferencja miała na celu przybliżenie procesu przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w CUS, pokazanie systemu dobrych praktyk i wymianę doświadczeń.

Wydarzenie zainaugurował burmistrz Śremu.

Siedemnaście lat temu rola OPS sprowadzała się w zasadzie tylko do dwóch rzeczy: przyznawania zasiłków i zapomóg oraz usług opiekuńczych. Z perspektywy czasu widać, że ta formuła uległa ogromnemu przeobrażeniu. Dotyczy to nie tylko wybranej grupy społecznej, która była beneficjentem usług OPS. Dziś w zasadzie każda grupa społeczna jest beneficjentem działań ośrodka. Maria Świdurska, kierownik OPS od pewnego czasu przekonywała mnie do przekształcenia ośrodka w CUS, argumentując to szeroką gamą usług. Chociażby wymieniając wsparcie dla seniorów, rodzin czy osób z niepełnosprawnościami. Jestem przekonany, by podjąć do wyzwanie

– zapewniał Adam Lewandowski.

Podczas poniedziałkowej konferencji głos zabrali m.in. dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego – badacz i społecznik działający na rzecz osób i grup w kryzysie (bezradność, bezdomność, migracje, dyskryminacja). Poszukuje skutecznych rozwiązań, korzystając z narzędzi z zakresu ekonomii społecznej, rewitalizacji i usług społecznych. Wystąpiła także Olimpia Piłat-Pawlak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który jest koordynatorem procesu przekształcenia OPS w CUS.

O szczegółach zmiany OPS w CUS informowaliśmy już kilka dni temu. Przypomnijmy, że Ośrodek Pomocy Społecznej formalnie przestanie istnieć wraz początkiem 2024 roku. Nie oznacza to jednak, że klienci ośrodka zostaną pozbawieni pomocy. Wręcz przeciwnie. Wraz z nowym rokiem zacznie funkcjonować Centrum Usług Społecznych. Za nową nazwą kryją się również nowe funkcje ośrodka.

Centrum Usług Społecznych (CUS) to inicjatywa, która ma ułatwić gminom świadczenie usług społecznych, dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług przez centrum usług społecznych, która umożliwia kierowanie wsparcia do wszystkich mieszkańców gmin, bez względu na dochód, w tym do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, starszych czy rodzin wielodzietnych. Centra mają za zadanie rozwijać sieć usług środowiskowych, wzmacniać więzi społeczne, integrować i rozwijać wspólnoty, budować ideę samopomocy, a tym samym dawać poczucie bezpieczeństwa i poprawiać jakość życia wszystkich członków lokalnej społeczności, wpisując się tym samym w rozwój idei deinstytucjonalizacji

wyjaśnia Maria Świdurska, kierownik OPS

Zostaw komentarz