||

OPS przestanie istnieć! Co w zamian?

OPS przestanie istnieć
fot. D. Górna/Ośrodek Pomocy Społecznej formalnie przestanie istnieć wraz początkiem 2024 roku
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

To już niemal pewne! Śremski Ośrodek Pomocy Społecznej przestanie istnieć. Nie oznacza to jednak, że klienci ośrodka zostaną pozbawieni sami sobie. Wręcz przeciwnie! Od stycznia 2024r. OPS przekształci się w Centrum Usług Społecznych. Co to oznacza w praktyce?


Berdychowski Wv

Sprawa w zasadzie została przesądzona. Co prawda projekt uchwały, dotyczący przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie w Centrum Usług Społecznych (CUS), musi zostać poddany pod głosowanie na najbliższej sesji rady miejskiej, ale podczas posiedzenia Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska (9 maja), radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wspomniany projekt.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

OPS znika, pojawi się CUS

Ośrodek Pomocy Społecznej formalnie przestanie istnieć wraz początkiem 2024 roku. Nie oznacza to jednak, że klienci ośrodka zostaną pozbawieni pomocy. Wręcz przeciwnie. Wraz z nowym rokiem zacznie funkcjonować Centrum Usług Społecznych, w skrócie CUS. Za nową nazwą kryją się również nowe funkcje ośrodka.

Centrum Usług Społecznych (CUS) to inicjatywa, która ma ułatwić gminom świadczenie usług społecznych, dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług przez centrum usług społecznych, która umożliwia kierowanie wsparcia do wszystkich mieszkańców gmin, bez względu na dochód, w tym do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, starszych czy rodzin wielodzietnych. Centra mają za zadanie rozwijać sieć usług środowiskowych, wzmacniać więzi społeczne, integrować i rozwijać wspólnoty, budować ideę samopomocy, a tym samym dawać poczucie bezpieczeństwa i poprawiać jakość życia wszystkich członków lokalnej społeczności, wpisując się tym samym w rozwój idei deinstytucjonalizacji

wyjaśnia Maria Świdurska, kierownik OPS

Dzięki utworzeniu Centrum Usług Społecznych, ma powstać nowy model świadczenia usług społecznych w gminie Śrem, m.in. poprzez czynne włączenie w ten proces instytucji, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz osób chcących nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

  Zakończono rekrutację do przedszkoli i szkół na terenie gminy Śrem
fot. D. Górna/Podczas posiedzenia Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska, radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przekształcenia OPS w CUS

2,5 mln na proces

W związku z tym, że gmina Śrem skłonna jest przystąpić do programu przekształcenia OPS w CUS, bo nie jest to obowiązek, otrzyma rządowe dofinansowanie wysokości 2,5 mln zł na proces przekształcenia. Środki pochodzą z programu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Usług Społecznych” na lata 2023 – 2026 w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

Środki te pozwolą między innymi na dostosowanie budynku przy ul. Roweckiego do obsługi większej liczby klientów. Gmina z kolei musi wyłożyć 10 proc. wspomnianego wsparcia, czyli 250 tys. zł.

– W ramach CUS, każdy mieszkaniec gminy, bez względu na sytuację materialną, będzie mógł przyjść do centrum i tu otrzyma niezbędne informacje o wszystkich usługach w gminie Śrem, również te dotyczące m.in. oferty Śremskiego Sportu i innych podmiotów gminy – wyjaśnia M. Świdurska i dodaje, że nie planuje nowego zatrudnienia ani budowy nowej siedziby. – Tę, która działa do tej pory, dostosujemy do nowych potrzeb – zapewnia.

Możliwość, nie obowiązek

Warto wspomnieć, że przekształcenie OPS w CUS jest możliwością, a nie obowiązkiem gminy. Warto także dodać, że do owej zmiany śremski OPS przygotowuje się od dawna i zmianę tę możemy nazwać ewolucją, nie rewolucją. Bowiem od kilku lat OPS sukcesywnie poszerza ofertę i wprowadza pakiety usług dla mieszkańców. Mowa tu między innymi o opiece wytchnieniowej, mobilnych usługach dla seniorów, pakietach poradnictwa specjalistycznego (psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień) czy usługach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (integracja sensoryczna, hipoterapia).

Z pewnością będziemy się tej ewolucji przyglądać. W poniedziałek, 15 maja w Muzeum Śremskim odbędzie się konferencja poświęcona właśnie procesowi przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie w Centrum Usług Społecznych.

4 komentarze

Zostaw komentarz