Image
fot. UG Zaniemyśl
  • Home
  • Aktualności
  • Zaniemyśl będzie miastem? Mieszkańcy otrzymają ankiety w tej sprawie

Zaniemyśl będzie miastem? Mieszkańcy otrzymają ankiety w tej sprawie

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Już w najbliższych dniach wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Zaniemyśl otrzymają ankietę w sprawie nadania miejscowości Zaniemyśl praw miejskich.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Zaniemyśl status miasta po raz pierwszy otrzymało 21 maja 1742 roku i przez blisko 200 lat pozostawało miastem aż do 1934 roku. Nowo utworzone miasto, znajdujące się między obecną ul. Średzką a stacją kolejki wąskotorowej, charakteryzowało się rynkiem w centrum (dzisiejszy Plac Berwińskiego) oraz posiadało przywilej organizowania jarmarków. Wówczas w Zaniemyślu działali sukiennicy, płóciennicy, garncarze, piekarze i krawcy. Obok Polaków zamieszkiwali tu również Niemcy i Żydzi. Jednak w miarę upływu czasu Zaniemyśl przekształcił się z osady rzemieślniczej w miejscowość rolniczą i stracił status miejski w 1934 roku. Po siedmiu latach od utraty praw miejskich, odzyskał je w okresie 1941-1948, ale od tego czasu pozostaje wsią.

Zaniemyśl znów chce być miastem

Czy Zaniemyśl spełnia kryteria, by ubiegać się o status miasta?

Obecnie Zaniemyśl spełnia wszystkie niezbędne kryteria, które pozwalają ubiegać się o przywrócenie statusu miasta:  • Liczba mieszkańców Zaniemyśla przekracza 2 tysiące i wynosi obecnie 2 440 mieszkańców.
  • Miasto posiadało prawa miejskie w przeszłości, w latach 1742-1934 i 1941-1948.
  • Tylko niewielki odsetek mieszkańców Zaniemyśla utrzymuje się z działalności rolniczej.
  • Zaniemyśl nie ma typowej zabudowy zagrodowej w obszarze miejskim, występują jedynie pojedyncze gospodarstwa rolne na terenie całej miejscowości.
  • Zaniemyśl posiada wyodrębnione centrum, tj. plac Berwińskiego, który jest również wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny.
  • Istnieje kompletna infrastruktura wodno-kanalizacyjna – wieś jest w pełni skanalizowana (99,9 proc.) i zasilana w wodę pitną (100 proc.).
Awanse i odznaczenia. Średzcy policjanci już po obchodach Święta Policji

Ponadto w Zaniemyślu istnieją placówki takie jak szkoła podstawowa, przedszkole, punkt pocztowy, banki, posterunek policji, przychodnia lekarska, a lokalni przedsiębiorcy oferują wysoką jakość usług z różnych branż, od gastronomii po budownictwo.

Co dla mieszkańców Zaniemyśla oznacza przekształcenie z wsi na miasto?

Zmiana statusu Zaniemyśla z wsi na miasto jest postrzegana jako szansa. Ta szansa przejawia się w możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy, które są dostępne wyłącznie dla miast, bez utraty dostępu do środków przeznaczonych dla wsi. Dodatkowo, zmiana statusu otwiera nowe możliwości promocyjne.

Obecnie Rada Gminy Zaniemyśl podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie, które są planowane na jesień tego roku, prawdopodobnie w październiku. W związku z ważnością tej kwestii, mieszkańcy całej Gminy Zaniemyśl zostaną poproszeni o wyrażenie swojej opinii. Jeśli opinie mieszkańców będą pozytywne, wniosek o przywrócenie praw miejskich zostanie złożony, najprawdopodobniej wiosną 2024 roku, formalnie do końca marca, a nadanie statusu miasta oczekiwane jest na przełomie 2024/2025 roku.

Zmiana statusu nie wiąże się z podwyższeniem opłat dla mieszkańców, a gospodarstwa rolne na terenie Zaniemyśla nadal będą kwalifikować się do otrzymywania dotacji, nie zostaną objęte zakazem prowadzenia działalności rolniczej, odrolnieniem ani odlesieniem gruntów. W dziedzinie oświaty utrzymane zostaną dodatki dla nauczycieli i stypendia dla uczniów, a warunki uzyskania pomocy społecznej pozostaną niezmienione. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Koszty związane z samą zmianą statusu dotkną głównie Urząd Gminy Zaniemyśl, które obejmują wymianę pieczątek, szyldów i tablic informacyjnych.

W Zaniemyślu otwarto skatepark

Urząd wyśle ankiety do pełnoletnich mieszkańców gminy Zaniemyśl

W ciągu najbliższych dni wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Zaniemyśl otrzymają ankietę w sprawie nadania miejscowości Zaniemyśl praw miejskich.

Wypełnione ankiety będzie można dostarczyć do Urzędu Gminy Zaniemyśl w okresie od 1 do 31 października. Po zebraniu wszystkich głosów, które zostaną wyrażone przez mieszkańców, wyniki zostaną przedstawione Radzie Gminy Zaniemyśl, która podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Ze względów prawnych ankietowanie nie jest anonimowe.

Zostaw komentarz