Image
fot. UMiG Dolsk

Gmina Dolsk pozyskuje fundusze

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Informacje o aktualnych i planowanych inwestycjach w obrębie gminy to jeden z głównych punktów wrześniowej sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Na jakie przedsięwzięcia udało się pozyskać środki?


Berdychowski Kwiecien2 2024

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej to skondensowany pakiet informacji dotyczących funkcjonowania lokalnego samorządu. Podczas wrześniowego posiedzenia (27.09) włodarz gminy – Barbara Wierzbińska przekazała informacje o aktualnych i planowanych zadaniach w obrębie gminy Dolsk. Znaczna część przedsięwzięć zostanie zrealizowana dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Remont dachu na budynku UMiG, budowa sieci kanalizacyjnej w Nowieczku i sieci wodociągowej w Kotowie

Trwają prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku UMiG w Dolsku. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, reprezentujący konsorcjum NORTMAN-GORCZYCA z siedzibą w Święciechowie – na kwotę 289 000,00 zł brutto.

Dobra wiadomość trafiła do mieszkańców Kotowa – w wiosce zostanie wybudowana sieć wodociągowa. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 mln zł, z czego 980 tys. zł stanowią środki pozyskane w ramach programu rządowego „Polski Ład”. Pozostałą kwotę, czyli – zgodnie z założeniami – 20 tys. zł stanowić będą środki własne. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2025 roku.

Trwają również prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w Nowieczku – koszt przedsięwzięcia to 46 740,00 zł brutto.

Ponadto złożone zostały wnioski w rządowym programie „Polski Ład” na dofinansowanie następujących zadań:

– renowacji budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku;
– wykonania nawierzchni drogowej przy ulicach Lipowej, Topolowej i Garncarskiej w Dolsku;
– remont dachów w świetlicach w Ostrowiecznie, Mszczyczynie oraz w budynku komunalnym położonym w Dolsku;
– remont budynku w Małachowie;
– wymiana dachu w kościele pw. św. Rocha w Wieszczyczynie;
– prace konserwatorskie obejmujące wyposażenia zabytkowego wnętrza w kościele pw. św. Jakuba w Błażejewie;
– remont prywatnej stodoły w Nowieczku.

Na chwilę obecną wiadomo, że gminie Dolsk przyznano dofinansowanie na realizację zadania „Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie”. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2025 roku, a szacowana wartość inwestycji wynosi 450 000,00 zł.

Złożony został również wniosek w rządowym programie „Rozświetlamy Polskę” na kwotę 1 257 800,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała 43 laptopy w rządowym programie „laptopy dla czwartoklasistów”. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych szkół podstawowych z Dolska i Masłowa.

Zostaw komentarz