Sesja Konczaca Kadencje 2028 24 W Dolsku 2 1
 • Home
 • Aktualności
 • To był trudny czas. Dolscy radni podsumowali mijającą kadencję

To był trudny czas. Dolscy radni podsumowali mijającą kadencję

Co o tym sądzisz?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

W środę, 17 kwietnia odbyła się ostatnia sesja rady miasta i gminy Dolsk w kadencji 2018-2024.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Mijająca kadencja była najdłuższą w III RP, bo trwała 5,5 roku. Nie była też łatwa – przypadła na czas pandemii Covid-19, wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. Radni niejednokrotnie musieli podejmować ważne i trudne decyzje.

Kwietniowe sesja to ostatnie posiedzenie z udziałem burmistrz Barbary Wierzbińskiej. Obecna była także zastępca burmistrza – Mirella Godawa, skarbnik – Magdalena Surmicka oraz szefowie jednostek samorządowych z gminy Dolsk. Jednym z punktów programu było podsumowanie kadencji 2018-24.

Zadłużenie mniejsze o połowę

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły. 11 001 509,37 zł. Pięć lat później, czyli 31 grudnia 2023 zadłużenie plasowało się na poziomie 5 614 697,20 zł. W ciągu pięciu lat spłacono 5 386 812,17 zł zobowiązań finansowych oraz 2 033 653,40 zł odsetek. Spłata długu wraz z odsetkami wynosi 7 420 465,50 zł.

Burmistrz miasta i gminy Dolsk – Barbara Wierzbińska zwróciła także uwagę, jakie obciążenie dla budżetu gminy stanowi fundusz sołecki oraz wydatki na oświatę.

 • Subwencja oświatowa oraz zwrot z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego to tylko część potrzebnych środków, pozostałą część trzeba wygospodarować ze środków własnych – wyjaśniała, podając kwoty, jakie samorząd dokładał w kolejnych latach do wspomnianych zadań.

Najważniejsze inwestycje

Omówione zostały również inwestycje, które wykonano w czasie mijającej kadencji. Do najważniejszych należą:

 • budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach;
 • wymiana taboru dowożącego dzieci do szkół, czyli zakup dwóch autobusów szkolnych;
 • przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych w miejscowości Dolsk – ul. Podrzekta;
 • modernizacja terenów rekreacyjnych przy plaży miejskiej w Dolsku;
 • przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie;
 • przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w Dolsku;
 • dostosowanie wejścia do budynku UMiG oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, modernizacja zniszczonej kanalizacji deszczowej;
 • budowa sieci wodociągowej w Lubiatówku i Nowieczku;
 • rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Masłowie o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu oraz infrastrukturą towarzyszącą;
 • gruntowne remonty w placówkach oświatowych, które zmieniły swoje oblicze;
 • wymiana okien i remont pomieszczeń oraz remont pokrycia dachowego w budynku UMiG;
 • remont sali widowiskowej UMiG w Dolsku oraz budowa sanitariatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na plaży miejskiej w Dolsku – są to zadania zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, które należało przeznaczyć na poprawę warunków sanitarno-epidemiologicznych. Sporą część inwestycji sfinansowano dzięki środkom zewnętrznym. Od roku 2019 do kwietnia 2024 udało się pozyskać ponad 21 mln. zł. na działania inwestycyjne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.

  Oto jak mijającą kadencję podsumowała burmistrz Barbara Wierzbińska:
 • Przyszło mi sprawować funkcję burmistrza w trudnych czasach. Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny. Wiele udało się zrobić dzięki racjonalnemu zarządzaniu budżetem gminnym. Zdaję sobie jednak sprawę, że wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia, ale to już zadanie dla nowego burmistrza i nowej rady. Mojemu następcy i radnym życzę dużo siły i energii do pracy na rzecz naszej społeczności.

  Radni podsumowali kadencję

  Kwietniowa sesja upłynęła na podsumowaniach i podziękowaniach. Głos zabrała także radna Janina Pawełczyk, której wypowiedź przytaczamy: „Dziękuję mieszkańcom Błażejewa i Nowieczka za możliwość pracy w Radzie Miasta i Gminy w Dolsku w latach 2018-2024. To najdłuższa kadencja w historii, ale zarazem dla mnie, osobiście, najtrudniejsza.
  Najtrudniejsza dlatego, że większość w radzie, która utrwaliła się już podczas drugiej sesji tej kadencji, konsekwentnie odmawiała mi możliwości pracy w komisjach. Mówię o tym dzisiaj nie przez przypadek, ponieważ na niedawnych spotkaniach przedwyborczych Pan Przewodniczący Romuald Nawrot wprowadzał opinię publiczną w błąd, jakobym zrezygnowała z pracy w komisji. Przypomnę zatem, że podczas II sesji w dniu 3 grudnia 2018 roku 8 osób głosowało przeciwko mojej kandydaturze w Komisji Rewizyjnej. Także 8 osób głosowało przeciwko mojej kandydaturze w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.
  Radni w tej kadencji byli niezwykle zaangażowani i konsekwentni, bo podczas 46 sesji w sierpniu 2022 roku – 10 radnych głosowało przeciwko mojej kandydaturze w Komisji Rewizyjnej. Przez całą kadencję 2018-2024 większość radnych nie pozwalała mi zostać członkiem wymienionych komisji rady. Pomimo tych faktów wyrażam zadowolenie, że udało się zrealizować w znacznej części program, z którym kandydowałam w 2018 roku. Mam na myśli m.in. budowę drogi w Międzychodzie, a w szczególności budowę sali gimnastycznej w Masłowie. Tę ostatnią inwestycję traktuję jako swój osobisty sukces w tej kadencji. Być może, gdyby dopuścili Państwo (radni i burmistrz – przyp. aut.) mój głos, sala gimnastyczna byłaby dziś większa, ale i tak cieszę się, że powstaje.
  Dziękuję radnym, z którymi współpracowałam w tej kadencji, dziękuję pracownikom urzędu, a w szczególności wiceburmistrz Mirelli Godawa.
  Z ogromną nadzieją spoglądam w przyszłość, którą w dniu 7 kwietnia wskazali nam mieszkańcy gminy Dolsk.
  Kolejne posiedzenie zaplanowano na początek maja – nastąpi wówczas zaprzysiężenie nowo wybranego burmistrza oraz radnych, którzy tę funkcję będą sprawować przez kolejne pięć lat.

Zostaw komentarz