Image
Śremska Rada Seniorów wraz z Hufcem ZHP Śrem zorganizowali biesiadę dla seniorów z gminy Śrem (2023)/fot. D. Górna

Ogłoszono nabór do Śremskiej Rady Seniorów

Co o tym sądzisz?
+1
3
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
3

Nabór do Śremskiej Rady Seniorów prowadzony będzie od 22 kwietnia 2024 roku do 20 maja 2024 roku. Zgodnie ze statutem w skład Rady Seniorów wchodzi 12 członków.


Berdychowski Kwiecien2 2024

W odpowiedzi na postanowienia uchwały nr 126/XI/2019 z 21 listopada 2019 roku oraz zmieniającej ją uchwały nr 594/LI/2024 z 13 marca 2024 roku, dotyczących utworzenia i statutu Śremskiej Rady Seniorów, Burmistrz Śremu rozpoczyna procedurę wyboru kandydatów do tejże Rady. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury, aby aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz społeczności seniorów w Śremie.

Zgodnie z regulaminem Rady Seniorów, składa się ona z 12 członków. W jej skład wchodzą:  • Przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów, w tym organizacji pozarządowych, przy czym każda organizacja może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.
  • Osoby starsze niezrzeszone, które ukończyły 60. rok życia i które uzyskały poparcie co najmniej 20 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkających na stałe w gminie Śrem.

Organizacje, które nie mają w swoich statutach działań na rzecz seniorów, mogą zgłaszać kandydatów pod warunkiem dostarczenia list poparcia.

Nabór do Śremskiej Rady Seniorów zostanie przeprowadzony od 22 kwietnia 2024 roku do 20 maja 2024 roku. Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić formularz dostępny do pobrania na stronie urzędu. Formularz wraz z wymaganym oświadczeniem i listą poparcia, musi być dostarczony w szczelnie zamkniętej kopercie. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, znajdującym się przy Placu 20 Października 1. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać złożone nie później niż do dnia 20 maja 2024 roku.

 Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w wersji papierowej:

  • w  Urzędzie Miejskim w Śremie –  ul. 20 Października 1
  • w  Siedzibie Centrum Usług Społecznych –  ul. Grota Roweckiego 31
  • w  Siedzibie Klubu Senior+ –  ul. Franciszkańska 2
  • w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego – ul. Grunwaldzka 10
  • w Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – ul. Chłapowskiego 3 

Zostaw komentarz