436551258 1393639011343491 5198513752697653935 N
Widok na śremski ratusz/ fot. W. Kaptur
 • Home
 • Aktualności
 • Poszukiwany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik ochrony przeciwpożarowej

Poszukiwany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik ochrony przeciwpożarowej

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Urząd Miejski w Śremie ogłosił nabór na wolne stanowisko – specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik ochrony przeciwpożarowej. Wymagania, zakres pracy i szczegóły w artykule.


Berdychowski Kwiecien2 2024

By objąć oferowane stanowisko należy spełnić niezbędne wymagania takie jak:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp
 • posiadanie aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp,
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Korzystne będzie spełnienie również wymagań dodatkowych:

 • dobra znajomość przepisów prawa na stanowisku
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • dyspozycyjność
 • bardzo dobra znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office

Wymiar czasu pracy, który został przewidziany to 1/5 etatu z podziałem: 1/10 dla specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 1/10 etatu dla pracownika ochrony przeciwpożarowej. Dokumenty, które należy złożyć to: list motywacyjny, wypełniony komplet dokumentów (można je uzyskać w urzędzie, w pokoju nr 01 lub na stronie internetowej BIP), oświadczenia (o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii) oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, gdy osoba ubiegająca się o stanowisko jest osobą niepełnosprawną i chce skorzystać z uprawnień wynikających z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Aplikacje należy złożyć oznaczonych dopiskiem “Oferta pracy – BHP, PPOŻ” w Urzędzie Miejskim w Śremie lub przesłać pocztą na adres urzędu z podanym dopiskiem do 6 maja 2024 roku. Szczegóły dot. naboru wraz z dokumentami znajdują się na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Śremie (BIP) w karcie Oferty pracy > Aktualne oferty pracy.

Zostaw komentarz