|||

Czy amfiteatr stwarza zagrożenie. Dlaczego?

Na 1 października zaplanowano muzyczną imprezę Międzynarodowy Dzień Muzyki. Wydarzenie miało rozpocząć się punktualnie o godzinie 17. Podczas otwarcia amfiteatru, na którym prawdopodobnie przedstawiciel samorządu gminy oficjalnie otworzyłby wydarzenia i tym samym postawił przysłowiową „kropkę nad i” przy budowie amfiteatru, miała zakończyć się cała inwestycja. Impreza, jak dowiadujemy się ze źródeł z ratusza „została zaplanowana dużo wcześniej”.

Sęk w tym, że nawet jeśli tak było, to odbyło się to z pogwałceniem wszelki praw, gdyż planując wydarzenie, inwestor nie dysponował pozytywnymi opiniami organów kontrolnych, które mogłyby wydać pozytywną opinię i zezwolić organizatorowi na organizację masowego wydarzenia.Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na 1 października fizycznie inwestor mógłby mieć kłopot z otrzymaniem nawet pozytywnej opinii. Sama straż pożarna, czyli jedna z instytucji która opiniuje obiekty użyteczności publicznej pod kątem bezpieczeństwa, dopiero 3 października, przy czym niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakończeniu budowy przez wykonawcę, wydała swoje stanowisko w tej sprawie.

Teoretycznie obiekt stwarza zagrożenie dla osób korzystających z amfiteatru. Zapytaliśmy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, jakiego rodzaju są to nieprawidłowości i niebezpieczeństwa. Odpowiedź zaskakuje. Amfiteatr, który kosztował ponad 1,5 mln zł nie posiada podstawowych zabezpieczeń na wypadek pożaru.

– Obiekty tego typu, zgodnie z przepisami prawa, muszą mieć niezbędne zabezpieczenie przeciwpożarowe – mówi mł. bryg. Daniel Przewoźniak, zastępca komendanta PSP w Śremie. – W projekcie w ogóle tego nie uwzględniono. Brakuje m.in. drogi przeciwpożarowej czy hydrantu – wylicza komendant strażaków. – Wobec tego, my jako jednostka opiniująca, nie mogliśmy się ustosunkować i wydać stanowiska – wyjaśnia.

Czy ktoś poniesie za to jakieś konsekwencje?

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!