||

Mieszkańcy proszą o przejście. WZDW odpowiada – to niebezpieczne

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich uważa, że wprowadzenie oznakowanego przejścia dla pieszych w tym miejscu niesie ze sobą zagrożenie dla pieszych. W odpowiedzi na interpelację radnej powiatowej E. Michalskiej, która przyznała rację mieszkańcom Psarskiego i w ich imieniu apelowała o poprawę bezpieczeństwa na ul. Sikorskiego, czytamy:  (…) z uwagi na występującą infrastrukturę kolejową wyznaczenie przejścia dla pieszych we wnioskowanej lokalizacji może powodować zagrożenie ruchu drogowego, a w szczególności dla niechronionych uczestników ruchu, jakimi są piesi(…).

WZDW stwierdza, że ze względu na przebieg toru linii kolejowej nr 369, który jest zlokalizowany w korpusie DW 310, nie ma możliwości przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika, a także nie ma możliwości wprowadzenia prawidłowego oznakowania przejścia dla pieszych, zgodnego z obowiązującymi przepisami.Warto wspomnieć, że to nie pierwsza odmowa WZDW na apel mieszkańców o wyznaczenie bezpiecznych przejść na ul. Sikorskiego (na wysokości ul. Jaworowej i Eurax). Już w 2015 roku WZDW nie przychyliło się do wniosku mieszkańców wsi. Wówczas ich starania poparła radna miejska – Barbara Ratajczak. Kolejne pisma były kierowane w 2019 i 2021 roku.

– Kwestia bezpiecznego przejścia przez ul. Sikorskiego w obrębie przystanków autobusowych jest dla sołectwa sprawą priorytetową. Tym bardziej, że w przypadku przejścia dla pieszych przy przystanku na wysokości Dutronu (na wysokości ul. Jaworowej) sprawa jest relatywnie prosta, bo za linią kolejową, patrząc od strony drogi wojewódzkiej, mamy drogę gruntową i wystarczy utwardzić kostką teren o szerokości przejścia dla pieszych i długości łączącej drogę gruntową z drogą wojewódzką – wyjaśnia Łukasz Brzeziński, sołtys Psarskiego.

– Inna sytuacja jest przy drugim przystanku (na wysokości Eurax), gdzie za linią kolejową, patrząc od strony drogi wojewódzkiej, mamy rów. Mieszkańcy chcąc przedostać się na drugą stronę poruszają się wzdłuż linii kolejowej (między torami) lub skrajem drogi, co jest bardzo niebezpieczne. W tym przypadku uważam, że wystarczy utwardzić teren pomiędzy torami na wysokości przejścia, aby powstało miejsce, gdzie można stanąć rozejrzeć się i bezpiecznie przejść – dodaje.

Sołtys zaznacza także, że wspomniane wcześniej przejścia, ze względu na toczące się prace zmierzające do przywrócenia funkcjonowania linii kolejowej, miałyby charakter tymczasowy (do czasu przywrócenia połączeń kolejowych). – Natomiast stanowczo zwiększyłyby bezpieczeństwo w przekraczaniu drogi wojewódzkiej, tym bardziej, że natężenie ruchu jest ogromne, a też samo sołectwo w ostatnich latach jak i obecnie intensywnie się rozbudowuje, co ma istotny wpływ również na zwiększenie natężenia ruchu pieszych – dodaje Ł. Brzeziński.

Sołys, podczas konsultacji społecznych związanych z przywróceniem połączenia kolejowego, zwrócił się także do burmistrza, aby ten wsparł działania rady sołeckiej. Prośbę ponowił po naszym artykule. Taką otrzymał odpowiedź: „Przejście jest możliwe do wykonania w przyszłym roku budżetowym – deklaracja WZDW i gminy Śrem”.

Łukasz Brzeziński ma również prośbę do radnych miejskich i powiatowych…

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!