|

Senior monitorowany to senior bezpieczny

Na terenie gminy Śrem mieszkają osoby, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują samotnie gospodarstwo domowe. – To właśnie dla takich osób skierowany jest ten pilotażowy projekt – mówi Maria Sciak. – Celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, którzy mieszkają samotnie, podniesienie jakości życia seniorów i wdrożenie modelu wsparcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aktywności obywatelskiej – wyjaśnia.

Właśnie nacisk na nowe technologie jest tutaj kluczowy, bo w ramach Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora, osoby kwalifikujące się otrzymają opaskę, coś na wzór smartbanda, z którą będą mogły nosić przez całą dobę.

Do programu może załapać się jedynie 44 seniorów, którzy spełniają kryteria, o których wspomniałem wyżej. Opaska, jaką w jaką seniorzy będą zaopatrzeni będzie z nimi przez 5 miesięcy, czyli przez cały czas trwania projektu.

Smartband będzie posiadał możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z telecentrum za pomocą właśnie tej opaski.

Operator telecentrum będzie miał możliwość wglądu w parametry życiowe, jakie gromadzi opaska, a więc w pomiar tętna, saturację czy ciśnienie krwi. Będzie możliwe również wskazanie za pomocą modułu GPS, dokładnej lokalizacji posiadacza opaski, a także prowadzenie zdalnego nasłuchu.

Najważniejsza jednak funkcją opaski będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z centrum monitoringu, które dalej powiadamiać będzie odpowiednie służby oraz osoby wskazane przez posiadacza opaski monitorującej.

Wszelkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z Marią Sciak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (tel. 535 778 434).