Brodnica Slubowanie Radnych I Wojta (6)
Wójt Marek Pakowski składa ślubowanie / fot. M. Czubak

W gminie Brodnica po staremu. Rada i wójt ślubowali

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W gminie Brodnica rzec można, że nie zmieniło się wiele. Na swoim stanowisku został wójt jak i również przewodniczący rady gminy.


Berdychowski Kwiecien2 2024

W poniedziałek po długim majowym weekendzie w Brodnicy odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji rady gminy Brodnica. Ślubowanie złożyli radni oraz wójt. Wybrano również przewodniczącego rady.

I tutaj nic się nie zmieniło. O tym, że wójt Pakowski będzie dalej rządził wiedzieliśmy już po ogłoszeniu wyników wyborów w gminie Brodnica, ale kwestia wyboru przewodniczącego rady była niewiadomą aż do 6 maja. To bowiem radni spośród siebie wybierali tę osobę.

Zaproponowano jedną osobę do tego stanowiska – poprzedniego przewodniczącego rady – Andrzeja Wojciechowskiego. Radny zgodził się kandydować.

W tajnym głosowaniu udział wzięli wszyscy obecni na sali radni, który poparli kandydaturę Wojciechowskiego i udzielili mu pełnego poparcia. Jednogłośnie nowym-starym przewodniczącym został Andrzej Wojciechowski. To on przez najbliższe pięć lat będzie kierował pracą rady gminy Brodnica.

Zostaw komentarz