Obrady Rady Miejskiej w Śremie / fot. M. Czubak oraz Burmistrz Śremu Grzegorz Wiśniewski / fot. Sebastian Witasiak
Obrady Rady Miejskiej w Śremie / fot. M. Czubak oraz Burmistrz Śremu Grzegorz Wiśniewski / fot. Sebastian Witasiak
 • Home
 • Aktualności
 • Ile będzie zarabiał nowy burmistrz Śremu? Rada ustaliła wynagrodzenie włodarza

Ile będzie zarabiał nowy burmistrz Śremu? Rada ustaliła wynagrodzenie włodarza

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
6
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Za nami druga sesja nowej rady miejskiej w Śremie. Jednym z punktów, oprócz wyboru członków komisji, było ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza Śremu.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Taka uchwała musiała zostać podjęta i została podjęta większością głosów radnych rady miejskiej w Śremie. Przy 19 za i dwóch wstrzymujących się (B. Żeleźny, Ł. Brzeziński) ustalono wysokość wynagrodzenie burmistrza Wiśniewskiego w wysokości 18 044 zł brutto.

– Skutkiem zamrożenia przez ustawodawcę stawek maksymalnych dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru, z drugiej strony inflacji i istotnego wzrostu płacy minimalnej w latach 2022-2024 jest faktyczne zjawisko spłaszczenia wynagrodzeń w administracji samorządowej. Dlatego proponuje się pozostawienie stawek maksymalnych kształtujących wynagrodzenie dla burmistrza Śremu na poziomie analogicznym do uchwały rady miejskiej podejmowanej dla burmistrza Śremu w grudniu 2021 roku z uwzględnieniem dodatku stażowego, który jest indywidualnym składnikiem mniejszy, niż maksymalny, czyli 20-procentowy.

– mówi Dorota Tomyślak, radna, która referowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Śremu.

Tym samym ustalono wynagrodzenie burmistrza Wiśniewskiego na poziomie tego, które pobierał burmistrz Lewandowski.

Na to wynagrodzenie składają się trzy czynniki:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 10 430 zł;
 • dodatek funkcyjny – 3 450 zł;
 • dodatek specjalny – 4 164 zł.

Kto zasiadać będzie w komisjach rady miejskiej w Śremie?

Ustalono również składy komisji stałych w radzie miejskiej. Takich komisji jest siedem: rewizyjna; komunalna i rozwoju; oświaty, kultury i sportu; pomocy społecznej, ochrony zdrowia i środowiska; wsi i samorządu; budżetowa; skarg, wniosków i petycji.

Skład komisji rewizyjnej

 • Rafał Wachowiak – przewodniczący;
 • Dorota Tomyslak – zastępczyni przewodniczącego;
 • Adam Lewandowski;
 • Maria Sokołowska-Nowak;
 • Jakub Strzelec;
 • Krzysztof Lewandowski;
 • Tomasz Wojna.

Skład komisji komunalnej i rozwoju

 • Andrzej Mieloszyński;
 • Cezary Strzelec;
 • Piotr Mulkowski;
 • Bartosz Żeleźny.

Skład komisji oświaty, kultury i sportu

 • Katarzyna Sarnowska;
 • Tomasz Wojna;
 • Rafał Wachowiak;
 • Jakub Strzelec;
 • Zdzisław Żeleźny;
 • Krzysztof Lewandowski.

Skład komisji pomocy społecznej, ochrony zdrowia i środowiska

 • Katarzyna Sarnowska;
 • Artur Konon;
 • Katarzyna Łeńska-Szewczak;
 • Justyna Bąkowska;
 • Nina Stępa;
 • Łukasz Brzeziński.

Skład komisji wsi i samorządu

 • Maria Sokołowska-Nowak;
 • Justyna Bąkowska;
 • Nina Stępa;
 • Edward Szczepański;
 • Łukasz Brzeziński;
 • Tomasz Przybylski;
 • Bartosz Żeleźny.

Skład komisji budżetowej

 • Adam Lewandowski;
 • Tomasz Wojna;
 • Katarzyna Łeńska-Szewczak;
 • Zdzisław Żeleźny;
 • Andrzej Mieloszyński;
 • Piotr Mulkowski;
 • Dorota Tomyślak.

Skład komisji skarg, wniosków i petycji

 • Tomasz Wojna;
 • Artur Konon;
 • Edward Szczepański;
 • Cezary Strzelec;
 • Tomasz Przybylski.

Poza komisją rewizyjną, której przewodniczącego oraz zastępcy wybiera rada, w pozostałych komisjach te funkcje będą ustalane wewnątrz i pomiędzy członkami poszczególnych komisji.

Zostaw komentarz