omr, sheet, fill
Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym/ fot. Pixabay

Matura 2024. Harmonogram egzaminów w terminie poprawkowym

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Matura 2024 odbędzie się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). W tym artykule przedstawiamy poprawkowy termin dla maturzystów.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Matura to egzamin dojrzałości z materiału objętego programem nauczania wybranych przedmiotów. Sprawdza wiedzę ucznia i jego umiejętności oraz jest wymagana od kandydatów na większości uczelni wyższych w Polsce. Składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje zadania z różnych przedmiotów, a część ustna to rozmowa z j. polskiego i wybranego j. obcego nowożytnego. Wyniki matur mają wpływ na dalszą edukację, ponieważ są brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia wyższe.

Egzamin maturalny w terminie głównym odbędzie się w maju. Termin dodatkowy przypada na czerwiec, a poprawki odbędą się w sierpniu.

Przedstawiamy harmonogram egzaminu maturalnego w formule 2023 i formule 2015 dla zdających, którzy przystąpili do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Poprawkowe egzaminy maturalne z części ustnej z języka polskiego, z języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych odbędą się w środę, 21 sierpnia. Natomiast poprawkowa część pisemna odbędzie się we wtorek. 20 sierpnia o godz. 9:00.

Zostaw komentarz