Img 8721
Biskup udziela Komunii Świętej (fot. Parafia Mchy/fb)

Bierzmowanie w parafii pw. Św. Marcina Bp w Mchach

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0

W środę 10 kwietnia 2024 r. w parafii pw. Św. Marcina Bp w Mchach odbyła się wizytacja kanoniczna, połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez ks. bp. Jana Glapiaka.

W środę 10 kwietnia na odwiedziny i wizytację pasterską do Mchów przyjechał bp Jan Glapiak – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor prawa kanonicznego, biskup pomocniczy poznański od 2021 r. W archidiecezji poznańskiej objął urząd wikariusza generalnego. W Konferencji Episkopatu Polski został członkiem Rady Prawnej.Plan wizyty wyglądał następująco:

10.00 Przybycie znamienitego gościa i modlitwa w kościele

15.00 Modlitwa na cmentarzu za spoczywających tam zmarłych – odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia

15.30 Po powrocie z cmentarza spotkanie na probostwie z Radą Duszpasterską i Ekonomiczną parafii

16.30 Spotkanie z przedstawicielami grup duszpasterskich, oraz ruchów i stowarzyszeń parafialnych

18.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Ostatni sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego przyjęło 34 kandydatów.

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

(fot. Parafia Mchy/fb)

Zostaw komentarz