kombajn zbożowy na polu z lotu ptaka
fot. Pixabay

Susza w powiecie śremskim. Izba rolnicza podaje straty suszowe

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W bieżącym roku warunki atmosferyczne okazały się niełaskawe dla rolników. Najpierw dotknęła ich susza, a w trakcie żniw niespodziewane ulewy, które utrudniały zbieranie plonów i miały wpływ na jakość plonów, a jak to wyglądało w powiecie śremskim?


Berdychowski Kwiecien2 2024

Już kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu zbiorów, rolnicy dostrzegali straty na swoich polach spowodowane brakiem opadów. Wywoływało to zaniepokojenie, zwłaszcza że aplikacja “Zgłoś Szkodę Rolniczą” nadal nie uwzględniała rzeczywistego spadku plonów wynikającego z suszy. W tej sprawie wpłynęło wiele monitów, w tym również od Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wzywających do umożliwienia oceny szkód suszowych przez komisje ds. klęsk żywiołowych. W efekcie ta możliwość została w końcu przywrócona. Niestety, te zmiany w przepisach zostały wprowadzone zbyt późno, ponieważ żniwa były już w pełnym toku, a wiele pól zostało już zebranych, co sprawiło, że część rolników nie była w stanie zgłosić strat w swoich uprawach.

Miłośnicy gęsiny zawitali do Nowieczka

Komisje nie napotkały większych trudności przy szacowaniu skutków suszy. W niektórych przypadkach rolnicy musieli zaczekać zbić jedynie jeden dzień. Komisje donosiły jednak o ograniczonym czasie na dokonanie oceny. W kilkunastu gminach wpłynęło kilka lub kilkanaście wniosków.

Spadek plonów w Wielkopolsce

Z analizy danych zgromadzonych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wynika, że zgodnie z ocenami komisji ds. szacowania strat w naszym województwie zaobserwowano znaczny spadek plonów, szczególnie dotkliwy w przypadku zboża jarego na mniej żyznych glebach. Szacuje się, że straty te wyniosły od 40% do nawet 80%. W zbożach ozimych, w niektórych obszarach województwa, na słabszych gruntach stwierdzono ubytki w zakresie od 30% do 45%. W odniesieniu do kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę straty szacuje się na około 50%, a w przypadku kukurydzy na ziarno nawet do 70%. Uprawy roślin strączkowych doznały ubytków plonów sięgających nawet 70%.

Jeśli chodzi o stałe użytki zielone, w pierwszym pokosie odnotowano straty sięgające 60%, w drugim zaś pokosie straty te wyniosły do 40%. Natomiast w przypadku lucerny straty zostały oszacowane na około 40-50%.

Ważny komunikat dla rolników w sprawie szacowania strat powstałych w wyniku suszy

Obecnie Komisje ds. szacowania strat prowadzą także przyjmowanie zgłoszeń dotyczących oceny strat w uprawach ziemniaków i kukurydzy.

Susza rolnicza w powiecie śremskim – jakie straty w uprawach odnotowali rolnicy?

Prace komisji ds. oceny szkód suszowych na terenie powiatu śremskiego trwały od 23 lipca 2023 roku do 12 sierpnia 2023 roku. Szacunkowe straty w plonach zboża, zwłaszcza zboża jarego, oscylowały w przedziale od 30% do 60%, natomiast w przypadku warzyw gruntowych wynosiły od 30% do 80%. Co do kukurydzy, oceniano straty na poziomie 30% do 50%.

Zostaw komentarz

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama
Oferta Pracy Kierowcy

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]