|

Ważny komunikat dla rolników w sprawie szacowania strat powstałych w wyniku suszy

Ważny komunikat dla rolników w sprawie szacowania strat powstałych w wyniku suszy
Rolnicy w związku z suszą mogą liczyć na odszkodowanie/fot. pixabay

W dniu 13 lipca opublikowano nowe przepisy Rady Ministrów, które zmieniają zasady działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te nowe przepisy pozwalają między innymi na oszacowanie szkód spowodowanych przez tegoroczną suszę za pośrednictwem Komisji


VW_Berdychowski_400_150(1)

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal będzie złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku, za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”, przy pomocy profilu zaufanego. Jednak w przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do komisji działającej na terenie gminy Dolsk w terminie umożliwiającym dokonanie oszacowania.

Zgodnie z przepisami, komisja powinna oszacować szkody powstałe w wyniku suszy w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Wojewoda Wielkopolski powołuje Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w związku z klęskami żywiołowymi

Mając powyższe na uwadze Wojewoda Wielkopolski wydał Zarządzenie nr 364/23 z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, bądź działy specjalne produkcji rolnej, które odnotowały w uprawach tych roślin straty będące skutkiem suszy, mogą zatem składać wnioski o szacowanie zakresu i wysokości szkód do Komisji Wojewody Wielkopolskiego do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w gminie Dolsk, powołanej Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego 364/23 z dnia 18 lipca 2023 r. za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16.

Zostaw komentarz