Image
Sesja Rady Miejskiej w Dolsku/fot. arch. red.

Zmiany w statutach sołectw gminy Dolsk

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Zmiana zapisów w statutach sołectw gminy Dolsk to jedna z decyzji, jaką podjęli dolscy radni podczas sierpniowej sesji rady miasta i gminy Dolsk.


Berdychowski Wv

Uchwała w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Dolsk została podjęta przez dolskich radnych 2 marca 2022 roku. W międzyczasie pojawiły się jednak okoliczności, które zdeterminowały konieczność wprowadzenia zmian. Dotyczą one możliwości zwołania zebrania wiejskiego przez burmistrza. W statutach pojawił się również zapis informujący o tym, że zebraniu wiejskiemu przewodniczy burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik UMiG Dolsk.

Projekt poddano konsultacjom społecznym we wszystkich 19 sołectwach gminy Dolsk. Finalizacją działań było przyjęcie uchwały podczas posiedzenia w dniu 4 sierpnia.Podczas sierpniowej sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, ustalili wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i określili górne stawki za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Podjęto także uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Rusocinie na rzecz użytkownika wieczystego. Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej.

Zostaw komentarz