|

Książ Wlkp. już wkrótce będzie miał nowe granice

Zmiana Granic Książa
fot. gmina Książ

W piątek, 14 lipca Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. W dokumencie znalazł się także zapis o ustaleniu nowych granic Książa Wielkopolskiego.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Ksiąski magistrat ma nadzieję, że już wkrótce nastąpi finalizacja procedury zmiany granic, która zainicjowana została w marcu ubiegłego roku uchwałą Nr XL/277/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Książa Wielkopolskiego oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Książ Wielkopolski – Nowe granice administracyjne i wzrost liczby mieszkańców od 2024 roku

Tymczasem zgodnie z projektem rozporządzenia rady ministrów, z dniem 1 stycznia 2024 roku Książ Wielkopolski będzie miał zupełnie nowe granice administracyjne, a jego powierzchnia i liczba mieszkańców zwiększą się. Do liczącego w chwili obecnej blisko 196 ha miasta, z początkiem nowego roku, ma zostać włączona część obszaru obrębu ewidencyjnego Radoszkowo o łącznej powierzchni 363,56 ha oraz część obszaru obrębu ewidencyjnego Kiełczynek (fragment miejscowości Kiełczyn) o łącznej powierzchni 14,06 ha.Natomiast według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, we wskazanych wyżej miejscowościach zamieszkuje łącznie 209 osób, które po wejściu w życie rządowych przepisów staną się mieszkańcami Książa.

W chwili obecnej projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień i opinii. A ponieważ Rada Ministrów na rozpatrzenie gminnych wniosków ma czas do końca lipca, liczymy na to, że do tego dnia znana będzie ostateczna decyzja w przedmiocie zmiany granic

wyjaśnia ksiąski magistrat

Tymczasem w oczekiwaniu na rządowy werdykt, wszystkie osoby, których zmiana bezpośrednio dotyczy, jak również pozostali mieszkańcy zainteresowani przedmiotową problematyką, mogą uzyskać niezbędne informacji, kontaktując się z Inspektorem ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, Malwiną Olejniczak poprzez numer telefonu: 61 2822001 wewnętrzny 31, adres email: malwina.olejniczak@ksiaz-wlkp.pl albo bezpośrednio w urzędzie w pokoju numer 9, w godzinach pracy magistratu.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz