Image
Procedura zmieniająca granice administracyjne miasta ruszyła w marcu 2022 roku/fot. arch. red.
 • Home
 • Aktualności
 • Nowe granice Książa Wlkp. Na co muszą przygotować się mieszkańcy?

Nowe granice Książa Wlkp. Na co muszą przygotować się mieszkańcy?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

To już pewne! Wraz z początkiem 2024 roku zmienią się granice miasta Książ Wlkp. Zwiększy się powierzchnia miejscowości oraz liczba mieszkańców.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Premier podpisał rozporządzenie, mówiące m.in. o tym, że z dniem 1 stycznia 2024 roku miasto Książ Wlkp. zmieni swoje granice. O tych planach pisaliśmy już wielokrotnie. Zwłaszcza że procedura zmieniająca granice administracyjne miasta ruszyła już w marcu 2022 roku. Odbyły się także konsultacje społeczne.

Gmina Książ Wlkp. zmienia granice administracyjne miasta. Rusza procedura

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Książa Wielkopolskiego, Sołectwa Radoszkowo Drugie oraz części Sołectwa Kiełczynek, a konkretnie miejscowości Kiełczyn. Liczbę osób uprawnionych określono na podstawie danych z Ewidencji Ludności, która według stanu na dzień 16 maja 2022 roku (data rozpoczęcia konsultacji), wyniosła 2845 osób. W czasie trwania konsultacji ankietę wypełniło 68 mieszkańców, co stanowiło 2 proc. wszystkich uprawnionych. Swój głos „za” oddało 46 respondentów, głos na „nie” złożyły 22 osoby, nie było głosów wstrzymujących.Na czym polegać będzie zmiana granic? Jakie trzeba załatwić dokumenty?

Zmiana granic administracyjnych polegać ma na włączeniu do Książa Wielkopolskiego części obszaru obrębu ewidencyjnego Radoszkowo, a dokładnie o 363,56 ha Radoszkowa Drugiego oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Kiełczynek (fragment miejscowości Kiełczyn), czyli kolejne 14,06 ha. Liczba mieszkańców Książa zwiększy się o około 200 osób.

Wdrożenie procedury zmiany granic miasta, tak by z dniem 1 stycznia 2024 roku Książ Wielkopolski posiadał granice ustalone rozporządzeniem, wymaga kolejnych działań urzędników, mających między innymi na celu: 

 • zmianę numeracji porządkowej nieruchomości z jednoczesną procedurą nadania nazw powstałym ulicom oraz zmianę meldunku osób zamieszkujących obecnie obszar, którego zmiana dotyczy,
 • likwidację Sołectwa Radoszkowo Drugie, które włączone zostanie do miasta.

Dla mieszkańców objętych zmianą przygotowane zostaną następujące dokumenty:

 • zawiadomienie o zmianie numerów porządkowych nieruchomości -otrzymają je osoby, które zamieszkują nieruchomości włączone do miasta, posiadające w obecnym adresie nazwy miejscowości: „Radoszkowo Drugie” lub „Kiełczyn” od numeru 1 do numeru 10; zawiadomienia zostaną wysłane z początkiem 2024 roku;
 • zaświadczenie o aktualnym numerze porządkowym budynku ze wskazaniem nazwy ulicy — otrzymają zarówno osoby zamieszkujące w budynkach znajdujących się na włączonych obszarach, jak i mieszkańcy, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali oraz właściciele nieruchomości;
 • zaświadczenie o zameldowaniu ze wskazaniem aktualnego adresu — otrzymają osoby zameldowane w budynkach znajdujących się na włączonych obszarach.

Ponadto burmistrz Książa Wlkp. powiadomi instytucje, takie jak poczta polska, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe o zmianach zachodzących w gminie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Książ Wlkp. już wkrótce będzie miał nowe granice

Nie trzeba wymieniać dowodu osobistego

Warto podkreślić, że zmiana numerów porządkowych nie spowoduje konieczności wymiany dowodów osobistych, nawet tych zawierających adres zameldowania. Jednak mieszkańcy, których adres zameldowania ulegnie zmianie, winni po 1 stycznia 2024 roku dokonać:

 • wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów i prawa jazdy w starostwie powiatowym;
 • aktualizacji danych ewidencyjnych w przypadku osób będących przedsiębiorcami, działającymi jako osoby fizyczne — czynności tych dokonuje się bezpłatnie;
 • aktualizacji danych adresowych w rejestrach (na przykład KRS, CEDIG), w bankach i instytucjach, po uzyskaniu zaświadczenia o zmianie numeru porządkowego.

Tymczasem w oczekiwaniu na dzień 1 stycznia 2024 roku wszystkie osoby, których zmiana bezpośrednio dotyczy, mogą uzyskać niezbędne informacje, kontaktując się z:

 • Inspektorem ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, Malwiną Olejniczak poprzez numer telefonu: 61 2822001 wewnętrzny 31, adres email: malwina.olejniczak@ksiaz-wlkp.pl albo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w pokoju numer 9, w godzinach pracy magistratu — w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości;
 • Młodszym referentem ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej, Aleksandrą Nowicką poprzez numer telefonu: 61 2822001 wewnętrzny 34, adres email: aleksandra.nowicka@ksiaz-wlkp.pl albo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w pokoju numer 5, w godzinach pracy magistratu — w zakresie aktualizacji danych dotyczących zameldowania oraz zmian w CEDIG;
 • Młodszym referentem ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i geodezji, Małgorzatą Marzec poprzez numer telefonu: 61 2822001 wewnętrzny 32, adres email: malgorzata.marzec@ksiaz-wlkp.pl albo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w pokoju numer 11, w godzinach pracy magistratu — w zakresie spraw związanych z gospodarką gruntami i geodezją.

Już teraz zapraszam zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, które w przedmiocie zmiany granic planujemy zorganizować w pierwszej połowie listopada bieżącego roku. Szczegóły niebawem

– informuje burmistrz Książa

1 Comments Text

Zostaw komentarz