|

Gmina Książ Wlkp. zmienia granice administracyjne miasta. Rusza procedura

Na wstępie przypomnijmy, że w poniedziałek 28 marca podczas sesji miejskiej, radni uchwałą nr XL/277/2022 jednogłośnie wyrazili wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta.

Zmiana ta polegać ma na włączeniu do Książa Wielkopolskiego:  • części obszaru sąsiedniego Sołectwa Radoszkowo Drugie, obręb ewid. Radoszkowo Drugie o łącznej powierzchni 367.6207 ha,
  • części obszaru sąsiedniego Sołectwa Kiełczynek, obejmującego część miejscowości Kiełczyn, obręb ewidencyjny Kiełczynek o łącznej powierzchni 14.0601 ha.
Gmina Książ Wlkp. zmienia granice administracyjne miasta. Rusza procedura
fot. gmina Książ

Burmistrz zapewnia, że cały proces zmiany zainaugurują konsultacje z mieszkańcami Książa, Radoszkowa Drugiego i Kiełczynka, które zaplanowano w terminie od 16 do 31 maja 2022 roku.

Jak tłumaczą urzędnicy, o przystąpieniu gminnego samorządu do modyfikacji granic miasta, zadecydował fakt powrotu do wcześniejszych – sprzed kilkudziesięciu laty – jego obrębów. Ponadto wzięto pod uwagę następujące okoliczności:

  • planowane do włączenia tereny połączone są bezpośrednio infrastrukturą techniczną i komunikacyjną z miastem,
  • na części przedmiotowego obszaru trwają procesy przygotowania działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną,
  • powstające zabudowania sprawiają, iż dotychczasowy charakter terenu (grunty rolne) przekształca się w osiedla mieszkaniowe i stanowi naturalne przedłużenie miejskiej architektury,
  • różne rozmieszczenie terenów Radoszkowa Drugiego powoduje problemy związane z dotarciem między innymi służb ratunkowych czy kurierów do konkretnych adresów i wymusza konieczność uporządkowania dotychczasowej numeracji nieruchomości;
  • powstające nowe zabudowania – z uwagi na ich znaczną liczbę – obligują do uruchomienia procesu nadawania kolejnych numerów adresowych pozwalających w prosty i łatwy sposób zlokalizować daną nieruchomość.

– O szczegółach konsultacji, w tym o sposobie ich przeprowadzenia, poinformujemy już niebawem. Tymczasem zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce zmiany granic Książa Wielkopolskiego, podczas którego przybliżony zostanie zakres proponowanych zmian – informuje burmistrz T. Marciniak.

Wspomniane spotkanie odbędzie się w środę, 20 kwietnia o godz. 17.00 w sali sesyjnej ksiąskiego ratusza.

Oprac. DG