|

Warsztaty budowania hoteli dla owadów i sianie łąk kwietnych w Pyszącej

eko warsztaty w Pyszącej (6)
Fot. Stowarzyszenie Pysząca Razem i dla Wszystkich

Stowarzyszenie Pysząca – Razem i dla Wszystkich przygotowało dla mieszkańców wsi projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Insekt HOME – warsztaty budowy domków dla owadów”, który swoim zakresem obejmował warsztaty tworzenia hoteli do owadów oraz wyposażenie mieszkańców w nasiona do zasadzenia łąki kwietnej.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Same warsztaty budowy domków odbyły się 23 kwietnia br. (tuż przed sezonem wegetacji roślin) w świetlicy wiejskiej oraz na terenie rekreacyjnym przy świetlicy. – Niestety tego dnia spotkał nas deszcz i trzeba było się przenieść do świetlicy – wspomina Milena Filipowska. Takie domki są szczególnie potrzebne na wiosnę, kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie, a jesienią owady mogą w nich znaleźć miejsce do przezimowania. Podczas warsztatów rodzinnie przygotowano 60 domków dla owadów (w tym małych i dużych), wypełniono je szyszkami, słomą, cegiełkami, korą, gałązkami, patykami, itp.

Odkrywanie roli owadów w ekosystemie: Wykład, praktyczne warsztaty i budowanie hoteli dla owadów

Zanim dzieci przystąpiły do wypełniania domków wysłuchały wykładu nt. istotności owadów w ekosystemie, zwłaszcza pszczół. Podczas pogadanki zwracano uwagę na to, że pszczoły wędrują za pożywieniem, dlatego kwiaty, zwłaszcza te kwitnące, są bardzo ważne. Sam domek, ładny i kolorowy nie stanowi o jego „zamieszkaniu”.

Uczestnicy poznali różne gatunki owadów zapylających i ich zwyczaje, dowiedzieli się w jakich miejscach bytują różne gatunki owadów i jak można „zaprosić” je do swojego otoczenia. Ponadto dowiedzieli się, jak z naturalnych materiałów, za pomocą młotków, gwoździ, śrubek, wiertarki, sekatora, itp. samodzielnie wybudować i ozdobić hotele dla dzikich owadów. – Okazało się, że tak naprawdę wystarczy butelka plastikowa i trochę słomy czy łodyżek – dodaje M. Filipowska.

Warsztaty budowania hoteli dla owadów i sianie łąk kwietnych: Jak stworzyć przyjazne środowisko dla zapylaczy w swoim ogrodzie?

Lecz nawet najbardziej fikuśny hotel nie znajdzie amatorów, jeśli nie zadbamy o to, by pożywienie dla jego gości znajdowało się w jego najbliższym otoczeniu.

Wiedzieliśmy, że hotel powinien stanąć pośród zieleni, w pobliżu kwiatów oraz szczególnie lubianych, pięknie kwitnących ziół. Owady zagnieżdżą się blisko źródła pożywienia, czyli konieczne jest sianie sporej ilości roślin kwitnących, dlatego warsztaty zostały uzupełnione przekazaniem uczestnikom siewów do zasiania łąk kwietnych – gotowej mieszkanki do zasiania w swoim ogrodzie (długo kwitnącej, aby owady miały pokarm przez cały sezon). Czasami bardzo efektowne kwiaty nie cieszą nikogo poza ludźmi – są ubogie w nektar i pyłek lub trujące dla owadów. Mieszanki nasion dobrane były w taki sposób, aby były to gatunki występujące naturalnie na danym terenie

wyjaśnia M. Filipowska

Każda rodzina otrzymała komplet: fiolkę z samymi nasionami kwiatów miododajnych oraz saszetkę z trawą z łąką kwietną, czyli nasiona trawy z domieszką kwiatów, ziół. Takie rozwiązanie było podyktowane tym, że często właściciele ogrodów nie mają przestrzeni dla dużych łąk kwietnych, ale z otrzymanych siewów sami mogą stworzyć namiastkę łąki, choćby w donicy.

Niestety pięknie wykoszone trawniki to dla zapylaczy zielone pustynie, które nie zapewniają pożywienia. Już samo posadzenie kwiatów czy niewykoszony trawnik sprawią, że owady pojawią się tam samoistnie. Nie wszystkim problemom można zaradzić, ale okazuje się, że zaskakująco dużo jest w naszych rękach.

Obecnie rodziny upowszechniają na fanpage FB stowarzyszenia zdjęcia ze swoich ogrodów z umieszczonymi w nich domkami dla owadów. Liczymy, że wszystkie z powodzeniem zostaną zasiedlone. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie wsparcie finansowe otrzymane z Fundacji PGE

dodaje M. Filipowska

Zostaw komentarz