|

W Śremie powstaje ogród sensoryczny

ogród sensoryczny (3)
Fot. Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej

Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w partnerstwie z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Śremie od marca br. prowadzi działania w projekcie pn.: „Ogród zmysłów na Promenadzie” w ramach VI edycji konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna” ogłoszonego i realizowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Głównym celem projektu jest rewitalizacja terenu rekreacyjnego ZOL w Śremie i stworzenie ogrodu terapeutycznego, z którego korzystać będą osoby w kryzysie zdrowia psychicznego i społeczność lokalna.

Wspólna praca dla dobra społeczności: Tworzenie ogrodu sensorycznego jako forma terapii i poprawy jakości życia

Projekt zakłada pracę zespołową w zakresie różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem. W ramach działań została nawiązana współpraca z wolontariuszami Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wraz ze Zdzisławem Guzikowskim, którzy wspierali zakładanie i pielęgnację ogrodu sensorycznego oraz przeprowadzają oddziaływania terapeutyczne. Działania wsparli również uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy stworzyli tablice sensoryczne.Działania projektowe przyczyniają się do zagospodarowania terenu wykorzystywanego przez pacjentów Zakładu Opiekuńczo leczniczego w Śremie dla celów terapeutycznych i rekreacyjnych. Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu umożliwia pacjentom spotkania z członkami rodzin w kameralnej i przyjaznej atmosferze oraz zwiększa ofertę terapeutyczną Zakładu, podnosząc dobrostan i jakość życia pacjentów.

Rewitalizacja ogrodu: Współpraca międzypokoleniowa i nowe możliwości rekreacyjne dla pacjentów

Rewitalizacja ogrodu umożliwia nawiązanie współpracy z wolontariuszami i pozwala wprowadzić zajęcia międzypokoleniowe z udziałem dzieci przedszkolnych z wychowawcami z Przedszkola Słoneczna Gromada oraz Mali Przyrodnicy ze Śremu. Rozbudowanie ogrodu sensorycznego o przestrzeń rekreacyjną z grillem umożliwia pacjentom spędzanie czasu w mniej zinstytucjonalizowanych warunkach, wprowadzając atmosferę umożliwiającą odprężenie i różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu.

Rozbudowa terenu ogrodu umożliwiła uatrakcyjnienie organizowanej cyklicznie przez ZOL w Śremie zabawy integracyjnej, w której uczestniczą podopieczni z innych palcówek stacjonarnych o profilu psychiatrycznym.

Zostaw komentarz