|||

Rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czas podsumowań i podziękowań

W piątek, 24 lutego w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę w Klubie Relax odbyło się bardzo wyjątkowe spotkanie. Zorganizowali je wolontariusze działający w Biurze Pomocy Ukrainie oraz Centrum Integracji Cudzoziemców. Na to wydarzenie zostali zaproszeni obywatele Ukrainy, którzy znaleźli w Śremie bezpieczną przystań oraz przedstawiciele urzędów, instytucji publicznych i stowarzyszeń, którzy od pierwszych dni wojny pomagali uchodźcom. Wśród zaproszonych gości byli także „zwykli” mieszkańcy, którzy niezwykle mocno zaangażowali się w pomoc. Organizowali transporty humanitarne, zabezpieczali dach nad głową i dbali o ciepłe posiłki dla uchodźców. Nie sposób wymienić wszystkich tych osób, ponieważ w pomoc obywatelom Ukrainy w naszym regionie zaangażowanych były (i w dużej mierze nadal są) setki mieszkańców.Piątkowe spotkanie zainaugurowało uroczyste odśpiewanie hymnów – Polski i Ukrainy. Minutą ciszy uczczono pamięć o ofiarach wojny. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy kilka ważnych słów przekazał ks. Marian Brucki.

To dzisiejsze spotkanie jest dziękczynieniem za tych wszystkim, którzy gestem solidarności włączyli się w dzieło pomocy naszym braciom ukraińskim. Święty Jan Paweł II mówił, że wojna jest zawsze porażką ludzkości i za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją wywołali, ale także ci, którzy nie zrobili nic, by jej zapobiec. Tylko pokój może kierować losami świata i narodu. Nigdy więcej wojny! – apelował

Fot. D. Górna

Z kolei burmistrz Adam Lewandowski zwrócił uwagę na fakt, że udało się wiele dobrego zrobić dzięki szybkim działaniom organizacji pozarządowych, które w kilka dni zorganizowały transporty darów na Ukrainę oraz pomogły uchodźcom w gminie Śrem. – W tych pierwszych chwilach to było bardzo ważne. Uważam, że droga pomocy, którą obraliśmy się sprawdziła – mówił burmistrz.

A. Lewandowski przybliżył garść statystyk z minionych 365 dni. Okazuje się, że w ciągu minionego roku urząd stanu cywilnego nadał obywatelom Ukrainy 1300 numerów PESEL. W tym samym czasie udzielił trzech ślubów, a na świat przyszło 30 dzieci.

Fot. D. Górna

Dzisiaj nie ma podziałów na Polaków i obywateli Ukrainy. Jesteśmy jedną społecznością. Pragnę podkreślić, że na tych samych zasadach możemy korzystać z usług społecznych, kulturalnych czy sportowych. Cieszę się, że obywatele Ukrainy tak łatwo zaadaptowali się do warunków pracy w naszej gminie, a dzieci znalazły miejsce w szkołach i przedszkolach. Obiecuję, że już od marca gmina Śrem sfinansuje dodatkowe zajęcia z języka polskiego – mówił burmistrz

Kilka słów dodał także starosta Zenon Jahns, który skupił się na podziękowaniu wszystkim mieszkańcom powiatu śremskiego. – Dziękuję za to, że otworzyli swoje serca i domy. Nie tylko w Śremie, ale i w sąsiednich gminach. Uważam, że mieszkańcy powiatu śremskiego stanęli na wysokości zadania. I dopóki będzie trwała wojna, będziemy pomagać! – zapewniał Z. Jahns.

Czas wspomnień…


VW_Berdychowski_400_150(1)

Podczas piątkowego spotkania głos zabrały także osoby, które w chwili wybuchu wojny, odstawiły swoje życie prywatne i zawodowe na bok, by nieść pomoc uchodźcom. O swoich ówczesnych emocjach opowiadał Jerzy Witkowski. To on był inicjatorem manifestacji poparcia dla Ukrainy, która odbyła się na śremskim rynku już 25 lutego. To pan Jerzy także skupił wolontariuszy wokół Biura Pomocy Ukrainie.

Fot. D. Górna

Z kolei Artur Strzelec, właściciel firmy Totem ze łzami w oczach wspominał chwile, gdy pomagał organizować transport humanitarny dla uchodźców, którzy czekali na pomoc na polskiej granicy. – Wielu z nich miało przy sobie tylko kilka rzeczy w reklamówce. Wsiedli do naszego autobusu, tak naprawdę nie znając docelowego miejsca podróży. Niektórzy kojarzyli Poznań, ale Śrem już nie. A tu już czekały na nich polskie rodziny, które zgodziły się zapewnić ukraińskim uchodźcom bezpieczny dach nad głową. W tym miejscu dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w tę akcję – zaznaczył A. Strzelec.

Fot. D. Górna

O działach pomocowych wspominał też Wojciech Szolek, katecheta z Zespołu Szkół Ekonomicznych i koordynator inicjatywy „CZADowy Ekonom”.

Dopełnieniem piątkowego spotkania był występ artystyczny. Na scenie wystąpiły m.in. Ola Broniarz, Kinga Fiebich i Maryja Zełeńska.