||||

Gminy zbierają zapotrzebowanie na węgiel

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W czwartek Sejm uchwalił tzw. ustawę węglową, w myśl której gminy będą mogły kupować węgiel po 1500 zł za tonę i sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2200 zł za tonę. Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu, czasu jest więc niewiele. Dlatego gminy nie zamierzają czekać. Samorządy będą bowiem miały raptem trzy dni na poinformowanie, czy samorząd będzie sprzedawał węgiel czy też nie.

Burmistrzowie Dolska i Czempinia oraz wójt gminy Brodnica już rozpoczynają przygotowywania do nowego zadania. Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.Pracownicy samorządów zbierają od zainteresowanych takie dane, jak imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy i adres mailowy.

Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy, które zainteresowane jest kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla i jego rodzaj (max do 1,5t).

Gminy dane te przekażą dalej do służby wojewody wielkopolskiego. Co istotne, jeżeli z jednego gospodarstwo wniosków zostanie złożonych więcej, gminy roszczą sobie prawo do ich weryfikacji. Ponadto po preferencyjnych cenach będzie można maksymalnie starać się o 1,5 tony tego źródła ciepła.