||

Radny chce uprawnić ruch na obwodnicy. W jaki sposób?

75-letni radny Hieronim Bartkowiak złożył na ręce przewodniczącego rady powiatu śremskiego interpelacje w sprawie ograniczenia ruchu na obwodnicy Śremu oraz Zbrudzewa. Radny domaga się, by ulokowano tam znak drogowy B-6/8/9 (zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe).

„Wnioskuję o ustawienie znaków pionowych B-6/8/9 i ograniczenie ruchu pojazdów, które w oczywisty sposób płynność ruchu na obwodnicy zaburzają” – czytamy w interpelacji, jaką radny Bartkowiak złożył 26 września w biurze rady powiatu śremskiego.Radny tłumaczy, że pojazdy te, a więc wszystkie inne niż samochodowe, „bez większych przeszkód znajdą drogi dojazdu do zamierzonego celu przez miasto Śrem, gdzie z racji na niską drożność, a co za tym idzie na niską średnią prędkość poruszania się na wielu odcinkach zostanie praktycznie niezauważony i w żadnym stopniu nie wpłynie na poruszanie się po mieście”.

Sęk w tym, że ani rada powiatu nie jest władna w tym zakresie, bo to droga wojewódzka, ani też nie ma przesłanek ku temu, bo zwyczajowo znaki te stawiane są na drogach prowadzących ruch bezpośrednio do autostrad lub dróg ekspresowych. Zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa można już teraz oznajmić, że interpelacja radnego Bartkowiaka przepadnie.