|

Wieszczyczyn. Jaśniej nie będzie

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie na biurko przewodniczącego rady powiatu trafiła interpelacja Emila Majsnera. Radny prosił w niej o wykonanie oświetlenia w Wieszczyczynie, a konkretnie w obrębie ul. Księdza Marciniaka. Swą prośbę argumentował poprawą bezpieczeństwa w centrum wsi.

Znamy już stanowisko władz samorządowych w tej sprawie. W piśmie burmistrz Dolska czytamy: „(…) przedmiotowe zagadnienie było już analizowane przez tutejszy samorząd. Jest to jedno z wielu zadań rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Dolsk. Z uwagi na obecną sytuacje rynkową, w tym rosnące koszty energii elektrycznej, sprawa rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Dolsk została odsunięta w czasie”.