||

Kiedy remont chodnika wzdłuż Grunwaldzkiej?

Chodnik wzdłuż DW 432 na wysokości targowiska miejskiego pamięta lata 60-te XX wieku. Mieszkańcy i klienci targowiska od dawna proszą o jego remont. Między innymi w tej sprawie interpelowała radna powiatowa Elżbieta Michalska w lutym 2020 roku. Dziś ponownie zabiera głos w sprawie.

– Nawierzchnia chodnika, na odcinku od ronda św. Jana Pawła II do ulicy E. Orzeszkowej, to popękana asfaltowo-betonowa skorupa pamiętająca lata 60-te. Stanowi ona zagrożenie dla pieszych i osób na wózkach – podkreśla E. Michalska.

Fot. D. Górna

Radna przypomina także, że złożona w 2020 roku interpelacja została negatywnie rozpatrzona przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Dlaczego?

– Stało się tak, ponieważ wówczas brakło środków. Jednak w piśmie WZDW potwierdziło, że wspomniany odcinek chodnika wymaga naprawy w latach następnych – dodaje radna i zauważa, że od tego czasu minęły już dwa lata, a chodnik nadal nie doczekał się remontu.

Nie pozostaje nic innego jak ponownie czekać na odpowiedź dyrekcji WZDW. Czy tym razem znajdzie środki na remont chodnika? Będziemy się tej sprawie przyglądać.