||

Wyjątkowy początek roku szkolnego w SP w Zbrudzewie

W czwartek, 1 września, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23, odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zbrudzewie imienia Janusza Korczaka. Uroczystego odsłonięcia nowej tablicy na budynku szkoły dokonali ks. Marian Brucki, burmistrz Adam Lewandowski oraz dyrektor Hanna Matyjewicz.

Przypomnijmy, że propozycja, by to właśnie Janusz Korczak został patronem zbrudzewskiej szkoły, pojawiła się w trakcie wewnętrznego plebiscytu. Pomysł zyskał poparcie podczas demokratycznego głosowania.fot. D. Górna

Pomysł, by w Szkole Podstawowej w Zbrudzewie ponownie zagościł patron, pojawił się w 2019 roku. – To był jeden z punktów koncepcyjnych, który przedstawiłam, gdy przystępowałam do konkursu na dyrektora szkoły – wspominała Hanna Matyjewicz, dyrektor placówki.

Przypomnijmy, że szkoła miała patrona do 2000 roku. Był nim poeta Władysław Broniewski. Jednak na przestrzeni lat, placówka zmieniała się raz to w zespół szkół, raz w podstawówkę. W tym czasie nie udało się ustanowić patrona.

fot. D. Górna

Wszystko zmieniło się w 2021 roku. Po pandemicznych zawirowaniach, w końcu udało się wznowić proces. – Wówczas, wraz z całą społecznością szkolną, zrobiliśmy burzę mózgów. Podczas konsultacji z uczniami, kadrą oraz rodzicami udało się wyłonić trzech kandydatów – przypomniała dyrektor.

Uczniowie zaproponowali noblistkę Marię Skłodowską-Curie. Rodzice zasugerowali postać Janusza Korczaka, z kolei nauczyciele i pracownicy szkoli postawili na Bohaterów Ziemi Śremskiej. Na przełomie stycznia i lutego br. odbyło się demokratyczne głosowanie, w którym udział wzięli uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna i pozostała część społeczności szkolnej. Zdecydowanie wygrał Janusz Korczak.

fot. D. Górna

Przyjaciel dzieci otrzymał 118 głosów. Noblistka spotkała się z uznaniem 57 osób. Natomiast na Bohaterów Ziemi Śremskiej oddano 64 głosy. Jednak ostateczną decyzję o nadaniu szkole imienia Janusza Korczaka, w drodze stosownej uchwały, podjęła rada miejska w Śremie.

Dlatego też 1. września w SP w Zbrudzewie odbył się uroczysty apel, podczas którego dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście wspominali dokonania Janusza Korczaka. – To był prawdziwy przyjaciel dzieci – przypomniał burmistrz. Z kolei ks. Marian Brucki podkreślał, że patrona należy szanować i naśladować.

Przypomnijmy, że Janusz Korczak zasłynął jako badacz świata dzieci. Był ich serdecznym przyjacielem. Przez lata zajmował się teorią i praktyką wychowania. Był twórcą oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie. Był także pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursorem działań na rzecz praw dziecka-człowieka. Wśród jego cennych myśli należy wyróżnić te najważniejsze:

  • „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”
  • „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia”
  • „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”
  • „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”