|

Ogródki działkowe z pieniędzmi od marszałka. Na co je wydadzą?

Urząd Marszałkowski hojnie wspiera inicjatywy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie rozbudowy ich infrastruktury ogrodowej. W tym roku dwa nasze ROD-y pozyskały po kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji. Na co je przeznaczą? Potrzeb jest wiele, pomysłów jeszcze więcej, ale gdyby nie usilne zabiegi prezesów ogrodów tych środków by po prostu nie było.

Rodzinny Ogród Działkowy Na Zboczu pozyskał w tym roku dotację od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 39 256 zł, a Rodzinny Ogród Działkowy im. gen. Sikorskiego 28 000 zł.Na co pieniądze przeznaczy Rodzinny Ogród Działkowy Na Zboczu?


VW_Berdychowski_400_150(1)

– Dotacja marszałkowska to dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury ogrodowej. Jest to już drugie rozdanie środków pochodzących z budżetu samorządowego województwa wielkopolskiego. Dwa lata temu sejmik uchwalił dotację na ROD-y w naszych województwie na ten cel w kwocie 1,5 mln zł. Wówczas też złożyliśmy wniosek o przyznanie nam dotacji. Dostaliśmy 17 200 zł, a to dlatego, że było dużo więcej wniosków i przyznane kwoty były niższe. W tym roku wniosków było znacznie mniej, dlatego kwota dotacji w naszym przypadku  była prawie maksymalna, bo wynosząca 39 256 zł. Zaznaczam, że dotacje przyznawane są co dwa lata – informuje prezes Edmund Derwich.

Pytany, na  co przeznaczone zostaną pozyskane środki, odpowiada, że wykonana zostanie aleja i droga wewnątrz ogrodu prowadząca do nowych pięciu działek, które powstały w ostatnim czasie na gruncie pozyskanym w 2019 roku od gminy. Ponadto utwardzony zostanie dojazd do ogrodu od ulicy Chełmońskiego i zmodernizowana zostanie część ogrodzenia zewnętrznego. Warto tu dodać, że pozyskana działka od gminy to był zarośnięty krzewami nieużytek, który zarząd ROD doprowadził do użytku, opłotował, a do każdej z nowych pięciu działek podciągnięto prąd i wodę. Powstał też niewielki plac zabaw dla dzieci i dwie niewielkie siłownie zewnętrzne. Wyposażenie placu zabaw i siłowni było możliwe dzięki pomocy burmistrza i Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu. – Z przydziałem działek nie było żadnych kłopotów, śmieje się prezes, bo wniosków było znacznie więcej, zdecydowała kolejność ich wpływu – stwierdza.

Drugim ogrodem, który wystąpił o przyznanie dotacji i ją otrzymał jest ROD im. gen. Sikorskiego w Śremie

Prezes ROD Iwona Fogt informuje, że w całości przyznaną dotację przeznaczy się na rozprowadzenie wody pitnej po całym ogrodzie. Koszt tego przedsięwzięcia jest niebagatelny, bo sięga kwoty 100 tysięcy złotych.

– Jesteśmy mniejszym ogrodem i dysponowaliśmy mniejszą kwotą wsadu własnego w kwocie 12 tys. zł, stąd przyznana kwota to 28 tysięcy złotych. W ubiegłym roku podjęliśmy uchwałę na zebraniu działkowców, że sami się opodatkujemy po 50 zł od każdego ogrodu przez trzy kolejne lata, a uzyskane środki przeznaczymy właśnie na ten cel. Przyznana dotacja bardzo nam pomogła i dzięki niej, a także środkom uzyskanym od burmistrza Śremu, już niebawem zakończymy całą inwestycję – podkreśla pani prezes i dodaje, że budowa nowej sieci rozprowadzenia wody była koniecznością, bo stara była już mocno zużyta a na dodatek nieszczelna, co przysparzało działkowcom i zarządowi dużo kłopotów z tytułu awarii i ubytków wody. Pani Iwona informuje, że w pierwszym rozdaniu środków marszałkowskich także jej ogród pozyskał 17 200 zł i te środki także poszły na wspomniany wyżej cel.

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!