Wiśniewski Lider Zielonej Wielkpolski
Koordynatorem "Działaj Lokalnie" jest Grzegorz Wiśniewski / fot. M. Czubak
  • Home
  • Aktualności
  • „Działaj Lokalnie” podsumowane. Grant otrzymały organizacje z powiatu śremskiego

„Działaj Lokalnie” podsumowane. Grant otrzymały organizacje z powiatu śremskiego

Co o tym sądzisz?
+1
2
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski z radością podsumowuje projekt „Działaj Lokalnie” dedykowany organizacjom pozarządowym.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Spotkanie podsumowujące konkurs „Działaj Lokalnie” edycji 2023 roku miało miejsce we wtorek, 27 lutego. Program ten jest realizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i siecią 80 Ośrodków Działaj Lokalnie.

„Działaj Lokalnie” ma na celu wspieranie projektów, które angażują mieszkańców w działania na rzecz dobra wspólnego, stymulują aktywność społeczną oraz poprawiają jakość życia lokalnej społeczności. Program obejmuje obszary aktywności obywatelskiej, wolontariatu, filantropii, przywództwa i partnerstwa. W ciągu pięciu lat swojego istnienia zyskał uznanie i wsparcie, a jego efektywność jest widoczna w liczbie zrealizowanych projektów.W roku 2023, spośród wielu zgłoszeń, wybrano do realizacji 7 przedsięwzięć, które otrzymały łączną dotację w wysokości 27,7 tys. zł. Warto zaznaczyć, że projekty te przyczyniły się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, a ich łączna wartość przekroczyła 50 tys. zł. Realizacja tych inicjatyw zaowocowała nie tylko finansowym wsparciem, ale także wzmocniła współpracę i zaangażowanie mieszkańców na rzecz wspólnego dobra.

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski oraz wszystkie zaangażowane strony wyrażają wdzięczność dla beneficjentów i partnerów projektu „Działaj Lokalnie” za ich zaangażowanie oraz wkład w rozwój społeczności lokalnych. Program ten nie tylko wspiera inicjatywy obywatelskie, ale również buduje silne więzi społeczności, kształtując postawy aktywne i odpowiedzialne wobec lokalnej społeczności.

Zostaw komentarz