| | |

Będzie wsparcie finansowe dla producentów świń

ARiMR poinformowała, że od 15 lutego prowadzi nabór wniosków o pomoc dla producenta świń, któremu grożą kłopoty finansowe, a trudna sytuacja związana jest z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Wsparcie to skierowane jest do tych producentów, którzy zgłosili do ARiMR, do dnia 15 kwietnia 2022 r., oznakowanie świń urodzonych w gospodarstwie w okresie od dnia 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014;
  3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;
  4. który w dniu 15 listopada 2021 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;
  5. który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie (urodzonych łącznie we wszystkich siedzibach stada wchodzących w skład gospodarstwa) od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

O jakich kwotach mowa?

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

VW_Berdychowski_400_150(1)

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!