|

Powiat śremski przekaże dotacje. Gdzie one trafią?

To już pewne! Wsparcie finansowe powiatu w postaci dotacji celowej zasili dwie gminy: Śrem i Dolsk. Kwota 10 tys. zł zostanie przekazana na działalność bieżącą Biblioteki Miasta i Gminy Dolsk. Środki te mają wspomóc upowszechnienie i promocję czytelnictwa, a także edukację kulturalną mieszkańców gminy Dolsk.

Z kolei dotacja celowa wysokości 200 tys. zł dla gminy Śrem została przyznana na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi na ul. ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie”. Środki na tę inwestycję w budżecie zabezpieczyła też gmina Śrem – 350 tys. zł. Jest zatem szansa, że okolica ta wkrótce doczeka się porządnej nawierzchni.Trzecia z dotacji, wysokości 123 tys. zł została przekazana Śremskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trójka”, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. W tym miejscu warto wyjaśnić, że zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, co najmniej 10 proc. kosztów działalności WTZ jest finansowane ze środków samorządu powiatowego lub innych źródeł, z wyłączeniem PFRON. Bowiem PFRON właśnie w 2023 roku przekaże na działalność WTZ w Śremie kwotę 1 107 840 zł. Natomiast dotacja powiatu wysokości 123 093,33 zł daje wspomniane wcześniej min. 10 proc.