| | | | |

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych w powiecie

Radni jednogłośnie 13 głosami za przy 4 nieobecnych podjęli projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

Na mocy uchwały rodziny zastępcze mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości:

  • 2,6 tys. zł – dla rodzin funkcjonujących poniżej 2 lat;
  • 2,8 tys. zł – dla rodzin funkcjonujących od 2 do 4 lat;
  • 3 tys. zł – dla rodzin funkcjonujących powyżej 4 lat.

Specjalistyczna zawodowa rodzina zastępcza z kolei będzie mogła liczyć na wynagrodzenie w wysokości:

  • 2,7 tys. zł – dla rodzin funkcjonujących poniżej 2 lat;
  • 2,9 tys. zł – dla rodzin funkcjonujących od 2 do 4 lat;
  • 3,1 tys. zł – dla rodzin funkcjonujących powyżej 4 lat.

Natomiast prowadzący rodzinny dom dziecka otrzyma następujące wynagrodzenie:

  • 2,8 tys. zł – dla rodzinnego domu dziecka funkcjonującego poniżej 2 lat;
  • 3 tys. zł – dla rodzinnego domu dziecka funkcjonującego od 2 do 4 lat;
  • 3,2 tys. zł – dla rodzinnego domu dziecka funkcjonującego powyżej 4 lat.