A Lewandowski Poparcie Dla Kandydata
Jeszcze nie wszędzie plakaty i banery wyborcze kandydata na burmistrza, którego sprawa dotyczy, zostały podmienione lub logotypy ugrupowań zakryte. Tutaj zdjęcie banneru wyborczego z dnia 3 kwietnia / fot. M. Czubak
  • Home
  • Aktualności
  • Komitet jednego kandydata na burmistrza Śremu może mieć kłopoty

Komitet jednego kandydata na burmistrza Śremu może mieć kłopoty

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Członkowie komitetu jednego z kandydatów na burmistrza Śremu podmieniają plakaty, banery z tymże kandydatem. Pali im się grunt pod nogami, bo konsekwencje mogą być przykre.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Komitetowi grozi: odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu, przepadek korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartości, odrzucenie sprawozdania finansowego partii politycznej tworzącej lub współtworzącej komitet wyborczy, utrata lub pomniejszenie środków z budżetu państwa ewentualnie przysługujących partii politycznej.

Niezgodne z prawem finansowanie komitetu wyborczego może skutkować też sankcjami karnymi, o których mowa w przepisach karnych Kodeksu wyborczego.

A tak naprawdę chodzi o… logotypy

Jeden z kandydatów na burmistrza Śremu, a przypomnę mamy ich czterech, na swoich plakatach wyborczych, ulotkach i materiałach finansowanych ze środków KWW tego kandydata, zamieścił logotypy ugrupowań politycznych, które poparły jego osobę w walce o fotel burmistrza Śremu.

Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, zaznacza, że jest to zachowanie niewłaściwe. Przewodniczący zawraca uwagę, że „komitety wyborcze nie mogą zamieszczać w swoich materiałach wyborczych nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych innych niż te, które utworzyły dany komitet wyborczy (np. w celu wskazania, że podmioty te popierają komitet lub jego kandydatów)”, a z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w Śremie.

W dalszej części czytamy, że „w zgłoszeniu listy kandydatów można wnosić o oznaczenie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata. Oznaczenia takie zamieszcza się w obwieszczeniach o zarejestrowanych listach kandydatów. Jest to jedyna dopuszczalna forma informowania o poparciu udzielonym danemu kandydatowi przez inny podmiot niż komitet wyborczy, który zgłosił tego kandydata.”

Działania takie, a więc umieszczanie logotypów w materiałach jednego komitetu nazw, skrótów nazw lub symboli graficznych innych komitetów wyborczych, zdaniem Sylwestra Marciniaka, stanowi nieuprawnioną kampanię komitetu prowadzoną na rzecz kandydatów innego komitetu, co nie mieści się w celach działalności komitetu wyborczego jednego z kandydatów na burmistrza Śremu.

Adam Lewandowski i poparcie Trzeciej Drogi. „To jest kwestia dyskusyjna” – komentuje senator Fedorowicz

W ocenie przewodniczącego PKW takie działanie stanowi naruszenie art. 129 par. 1 kodeksu wyborczego, jak i może zostać „uznane za przyjęcie przez komitet wyborczy niedozwolonej korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym, innej niż wymienione w art. 132 §5 i 133 Kodeksu wyborczego, polegającej na budowaniu popularności i rozpoznawalności komitetu, którego nazwa, skrót nazwy lub symbol graficzny zostały wykorzystane. Jednocześnie Kodeks wyborczy w art. 131 §1 ustanawia jednoznaczny zakaz udzielania korzyści majątkowych przez jeden komitet wyborczy innemu komitetowi wyborczemu.”

Nic więc dziwnego, że na terenie gminy Śrem zaczęto podmieniać plakaty wyborcze jednego z kandydatów na takie, na których logotypy kilku ugrupowań politycznych już nie występują.

Co na to komitet, którego dotyczy sprawa?

Drogą mailową skontaktowaliśmy się z komitetem, którego sprawa dotyczy. Poprosiliśmy o ustosunkowanie się do sprawy oraz odpowiedź na zadane przez nas pytania. Z odpowiedzi wynika, że w KWW są spokojni, że wszystko będzie dobrze.

Komentarza nie otrzymaliśmy, za to odpowiedź przyszła w dniu zamknięcia wydania i wysłania gazety do drukarni. Nie jest ona obszerna, dlatego przedstawiamy ją w całości.

1) Jakie kroki zaradcze KWW Adama Lewandowskiego zamierza podjąć lub już podjął, by uniknąć kar, jakie mogą zostać nałożone, a o których czytamy w piśmie prezesa PKW?

– Zgodnie z zaleceniami PKW z dnia 20 marca 2024 r. zostało zlecone zakrycie oznaczeń. Kandydaturę Adama Lewandowskiego na Burmistrza Śremu poparły formalnie: Komitet Obywatelski, Trzecia Droga, Lewica oraz ruch samorządowy Ruch Samorządowy TAK. Na użycie oznakowania poparcia wszystkie ugrupowania wyraziły zgodę.

2) Czy KWW Adama Lewandowskiego nie obawia się, że w związku z powyższym sprawozdanie finansowe KWW zostanie odrzucone?

– Nie, bowiem KWW Adama Lewandowskiego dostosował się do zaleceń PKW z dnia 20 marca 2024 r.

Zostaw komentarz