Projekt Bez Nazwy (1)
Szpital i Starostwo otrzymały pismo o naruszenie sąsiedniej działki. Jakie podejmą działania? Grafika: S. Witasiak
  • Home
  • Aktualności
  • Szpital i Starostwo otrzymały pismo o naruszenie sąsiedniej działki. Jakie podejmą działania?

Szpital i Starostwo otrzymały pismo o naruszenie sąsiedniej działki. Jakie podejmą działania?

Do Starostwa Powiatowego w Śremie wpłynęło pismo złożone przez kancelarię w imieniu spółki Everest Development 2 sp. z o. o., w sprawie naruszenia prawa własności przez śremski szpital. Czy ta sprawa ma związek z kontrowersyjnymi przyczepami reklamowymi, które ostatnio pojawiły się w przestrzeni publicznej?


Berdychowski Kwiecien2 2024

Pismo zostało skierowane do Starostwa Powiatowego w Śremie, gdyż jest ono jedynym wspólnikiem Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie. Z treści pisma wynika, że kancelaria w imieniu swojego mocodawcy wzywa śremski szpital do zaprzestania naruszeń prawa własności działki należącej do spółki Everest Development 2 sp. z o. o., położonej przy ulicy Sikorskiego 4.

Do czego wzywa pismo?

W piśmie kancelaria wzywa do usunięcia (wykonania prac w określonym terminie, w sposób uzgodniony z Mocodawcą i przez profesjonalnego wykonawcę pod odpowiednim nadzorem) oraz do uporządkowania terenu. Wezwanie dotyczy przede wszystkim sieci wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej i specjalistycznej infrastruktury do przesyłania tlenu z której korzysta szpital. W swoim piśmie kancelaria w imieniu Mocodawcy powołuje się m.in. na artykuły 140 i 143 Kodeksu Cywilnego.Ile czasu na działanie mają szpital i Starostwo Powiatowe w Śremie?

Właściciel gruntu wyznaczył szpitalowi termin miesiąca od otrzymania pisma przez Starostwo. List również wskazuje, że niezastosowanie się do żądań może skutkować dalszymi działaniami prawnymi, w tym roszczeniami o odszkodowanie za nieautoryzowane użytkowanie i negatywny wpływ spowodowany przez to. Na koniec informuje, że klient kancelarii jest gotów podjąć rozmowy ze Szpitalem Powiatowym w Śremie na temat sytuacji.

Czy omawiane pismo ma coś wspólnego z kontrowersyjnymi grafikami?

Wczoraj (4 kwietnia) na naszej stronie opublikowaliśmy m.in. oświadczenie starosty Zenona Jahnsa w sprawie kontrowersyjnych grafik, na których widnieją śremscy włodarze razem z Piotrem Śledziem. W oświadczeniu starosta wskazywał, że te grafiki mogą być zemstą Piotra Śledzia za sprawy związane z omawianą w tym artykule działką przy szpitalu.

Przypomnijmy, że przedmiotowa działka wraz z istotną dla szpitala infrastrukturą, została w 2012 roku sprzedana przez Powiat. Wówczas powiatem zarządzał Tadeusz Waczyński. Przez 12 lat nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Kluczowa dla szpitala infrastruktura ( tlenowa, wodociągowa, energetyczna) znajduje na prywatnej działce.

Co Państwo sądzą na ten temat?

3 Comments Text
  • Czy tylko ja zauważyłam, że na tych bilbordach, sam osobiście Piotr Śledź przyznał się do interesów/układów z Adamem Lewandowskim?

  • Może warto przyjrzeć się wszystkim działkom, które w genialny sposób stały się deweloperską własnością, począwszy od tych terenów przyszpitalnych a na terenach, które miały niegdyś służyć celom sportowym skończywszy. Ile lat trwało udawanie włodarzy, że świadome dewastowanie terenu przy ul Sikorskiego (gdzie niegdyś znajdowały się korty) to w sumie nie taki duży problem, zarzekanie się, że to nadal będzie służyło mieszkańcom itd. I co? Genialny deweloper wrzucił w środek między działki rekreacyjne betonowy klocek bez terenów zielonych, bez miejsc parkingowych, gdzie słabo można się obrócić. Kto i kiedy na to przyzwalał? Ujawnijcie się jeśli macie chociaż odrobiny honoru!

  • Zostaw komentarz