Piel2
Zespół Szkół Technicznych w Śremie. Zdjęcie: Piotr Hoffmann.
  • Home
  • Aktualności
  • Jeden z uczniów ZST ma zastrzeżenia do szkolnego wyjazdu do Ameryki. Otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź od Starostwa

Jeden z uczniów ZST ma zastrzeżenia do szkolnego wyjazdu do Ameryki. Otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź od Starostwa

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
6
+1
0
+1
9
+1
0
+1
0
+1
0

Jakiś czas temu jeden z uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie zwrócił się do naszej redakcji z wiadomością, w której poddał w wątpliwość proces rekrutacyjny na szkolny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wspomniany uczeń uważa, że kryteria nie były jasne, a pani dyrektor zamieniła szkolny wyjazd w wycieczkę rodzinną. Postanowiliśmy zapytać o tą sprawę Śremskie Starostwo i panią dyrektor Marię Bychawską.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Wyjazd do USA dla wielu osób może być marzeniem albo życiową szansą. Często mówi się również o ,,amerykańskim śnie”. Dla uczniów ZST wyjazd do USA bez wątpienia był także bardzo atrakcyjną ofertą. Na początek sprawdźmy jakie atrakcje czekały na uczestników wyjazdu po drugiej stronie Atlantyku.

Amerykańska przygoda śremskiego Hipolita

Wyjazd odbył się pod koniec lutego tego roku. W jego trakcie delegacja Hipolita zwiedziła m.in. takie miasta jak Chicago, miasto Fargo w Dakocie Północnej, czy też Minneapolis w stanie Minnesota. Na podróżnych czekały również różne atrakcje, a wśród nich np. wizyta na ranczu bizonów, wieczory z kuchnią amerykańską, meksykańską i chińską, odwiedziny w Minnesota State Community and Technical College, czy też spotkanie z właścicielami sieci hotelów w Minneapolis.Pierwsza odpowiedź Starostwa

6 marca nasza redakcja przesłała do Starostwa Powiatowego w Śremie maila następującej treści:

Szanowni Państwo, Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat niedawnej wycieczki do Stanów Zjednoczonych, w której uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Śremie, w tym dyrektor szkoły, pracownik szkoły – jej siostra, uczeń – syn dyrektorki, kilkoro innych uczniów oraz przedstawiciel Starostwa. W związku z tym, chciałbym dowiedzieć się:

1. Z jakich środków finansowana była wycieczka? Czy środki pochodziły wyłącznie z budżetu szkoły, czy też z innych źródeł, w tym z funduszy publicznych?

2. Jakie kryteria były stosowane przy doborze uczestników wycieczki? Czy proces ten był transparentny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych uczniów?

3. Jaki był główny cel i program wycieczki? Czy można poznać szczegóły dotyczące jej edukacyjnych lub kulturowych korzyści dla uczestników? Dodatkowo, chciałbym zapytać, czy istnieją procedury lub zasady regulujące organizację takich wyjazdów, mające na celu zapewnienie równego dostępu dla wszystkich uczniów oraz transparentności wydatków publicznych. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, gdyż sprawa ta budzi zrozumiałe zainteresowanie w społeczności lokalnej.

Pierwszy mail naszej redakcji z prośbą o komentarz

Starostwo odpowiedziało już kolejnego dnia następującym mailem:

1) Koszty wyjazdu pochodziły zarówno ze środków publicznych powiatu, jak i środków
instytucji zapraszającej (Minnesota State Community and Technical College).

2) Kryteria doboru uczestników instytucja zapraszająca uzgodniła z Zespołem Szkół
Technicznych w Śremie. Dobór uczestników wyjazdu odbywał się w sposób
transparentny. Kryteria wynikały w głównej mierze z regulaminu instytucji
zapraszającej Minnesota State Community and Technical College. Warunkami
przystąpienia do rekrutacji były, zgodnie z wytycznymi instytucji zapraszającej:
– uzyskanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowo-artystyczne,
– zaangażowanie w życie szkoły,
– aktywność w wolontariacie,
– zdanie egzaminu językowego – testu z jęz. angielskiego na poziomie B1.
Nadto wymogiem instytucji zapraszającej było, aby rozkład uczniów był symetryczny (2
chłopców i 2 dziewczyny).
Dodatkowo wewnętrznym warunkiem wyjazdu było nieposiadanie nagannej oceny z
zachowania. Do rekrutacji przystąpić mógł każdy uczeń, który spełniał w/w kryteria i wyrażał
chęć wyjazdu do USA. Nie ma ogólnych wytycznych i procedur dot. wyjazdu, bowiem
wynika to z nawiązania współpracy z daną uczelnią i wymogów dot. przyjmowania
uczestników wyjazdu po stronie amerykańskiej.

3) Głównym celem wyjazdu do Stanów Zjednoczonych było zaznajomienie się z
amerykańskim systemem edukacji i jego zarządzaniem, poznanie sposobu pracy na
lekcjach i zajęciach praktycznych, poznanie szkół i uczelni oraz wyposażenia
pracowni. Celem wyjazdu były również:
– promocja ZST i powiatu,
– wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności językowych,
– poznanie amerykańskiej kultury i codziennego funkcjonowania uczniów oraz
studentów,
– efektywna współpraca międzynarodowa,
– rozwój postaw społecznych i obywatelskich,
– upowszechnianie współpracy w środowisku międzynarodowym i lokalnym,
– poznanie nowych rozwiązań oraz innowacyjnych metod edukacyjnych,

– zawarcie kolejnych porozumień dotyczących dalszej współpracy pomiędzy Zespołem
Szkół Technicznych w Śremie a amerykańskimi partnerami.

W ramach wyjazdu uczestnicy udali się do:
Uczelni Minnesota State Community and Technical College, Kampusu uczelni Minnesota
State Community and Technical College, Akademii Policyjnej Police Training&Education
Program w Alexandrii, Perham High School, uczelni MState w Detroit Lakes, Career
Avademy w Moorhead, Technical College w Anoka w Minnesocie, AutoLab w Mstate
College. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili także jedną z lokalnych farm bizonów i poznali
system gospodarowania na farmie, na terenach Dakoty Północnej i Minnesoty.

Wstępnie ustalono także rewizytę przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji w najbliższych
miesiącach w ramach dalszej współpracy ze szkołą.

Pierwsza odpowiedź Starostwa

Druga odpowiedź od Starostwa

Nasza redakcja postanowiła zwrócić się do Starostwa w celu doprecyzowania niektórych informacji. Z tego powodu 20 marca wysłaliśmy maila następującej treści:

Szanowni Państwo!

Aby uszczegółowić proszę o podanie kosztów wyjazdu z podziałem na środki starostwa oraz pozostałe. Proszę o doprecyzowanie, ponieważ do redakcji wpłynął list uczennicy szkoły ZST, która sugeruje niejasną procedurę kwalifikacji. Proszę o informację dlaczego poleciał syn Pani dyrektor, jej siostra oraz sama Pani Dyrektor. Proszę również o komentarz do filmów udostępnianych przez szkołę ZST według których ta wizyta nie miała nic wspólnego z wymianą doświadczeń, a miała znamiona wycieczki do USA.

Drugi mail redakcji

Tym razem na odpowiedź musieliśmy poczekać niecały tydzień. 26 marca na naszej skrzynce pojawił się mail od Starostwa o następującej treści:

Podział kosztów wyjazdu:
Powiat śremski – lot do USA, częściowe zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników;
Instytucja zapraszająca – transport lokalny, transport między stanami w USA, koszty zajęć
kulturowych oraz częściowe zakwaterowanie i wyżywienie.

Informacje o uczestnikach:
Marek Bychawski – otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz tytuł Odkrycie Roku podczas XVII Gali Wolontariatu.
Cecylia Szarzyńska – inicjator i koordynator działań podjętych w ramach współpracy z instytucją zapraszającą, zaproszona imiennie przez instytucję zapraszającą w celu realizacji i kontynuacji założonych celów współpracy.
Maria Bychawska – kierownik Jednostki, z którą zawarte zostało porozumienie o współpracy,
zaproszona imiennie przez instytucję zapraszającą w celu realizacji i kontynuacji założonych celów współpracy.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie program wyjazdu został w pełni przygotowany przez przedstawicieli instytucji zapraszającej. Realizacja celów wyjazdu wskazanych w piśmie przesłanym w dniu 07.03.2024 r. odbywała się m.in. poprzez realizację zajęć laboratoryjnych oraz poznanie szkół, college’ów i kultury USA. Zdjęcia i filmy publikowane przez uczestników wyjazdu są jedynie namiastką pobytu w Stanach Zjednoczonych, a ich publikacja w Internecie ma charakter promocyjny szkoły.

Druga odpowiedź starostwa

Komentarz pani dyrektor Marii Bychawskiej

W odpowiedzi na drugie pismo Starostwa postanowiliśmy również poprosić o komentarz samą panią dyrektor Marię Bychawską. 26 marca skierowaliśmy do Zespołu Szkół Technicznych następującego maila:

Szanowna Pani dyrektor!
Nasza redakcja otrzymała informację od jednego z uczniów Zespołu Szkół Technicznych, w której wyraża swoje obawy, czy proces rekrutacyjny uczestników wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w lutym tego roku był sprawiedliwy. Dlatego w imieniu redakcji gazety ,,Tydzień Ziemi Śremskiej” zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie kryteria były stosowane przy doborze uczestników wycieczki?
2. Czy ten proces był transparentny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych uczniów?

Mail naszej redakcji do pani dyrektor

Pani dyrektor 28 marca napisała do nas krótką odpowiedź, w której podkreśliła, że wcześniejsza odpowiedź Starostwa była konsultowana z nią.

1 Comments Text
  • Odnośnie artykułu co do wyjazdów za granicę ZST Śrem: W 2023 roku odbyła się wycieczka związana z warsztatami dla klas fotograficznych, syn Pani dyrektor również w niej uczestniczył a jest w klasie wojskowej. To jest absurd dlaczego inni uczniowie nie mają szans na wyjazd.

  • Zostaw komentarz