Dolscy radni ustalili wysokość diet dla sołtysów

Pieniądze Kpp Śrem
fot. KPP Śrem
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ile wyniosą diety dla sołtysów w gminie Dolsk? Radni zadecydowali.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Ustalenie wysokości diet przysługujących sołtysom oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców Dolska to główny punkt styczniowej sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk (24 stycznia).
Wysokość diety zależy od liczby mieszkańców danej jednostki pomocniczej i wynosi odpowiednio 16% lub 20% aktualnego, minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza wartość dotyczy sołectw, w których liczba mieszkańców nie przekracza 160 osób, natomiast druga wartość jednostek liczących co najmniej 161 mieszkańców.
Dieta wypłacana jest za okresy miesięczne wykonywania powierzonej funkcji.


Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb
Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb

Podjęta została także decyzja o zleceniu komisji rewizyjnej zbadania sprawy związanej z zaskarżeniem przez mieszkańców Błażejewa prawidłowości wyborów sołeckich.Zgodnie z literą prawa, “rada gminy posiada uprawnienia do kontrolowania procedur wyborczych organów jednostek pomocniczych i w ramach tej kontroli ma prawo rozstrzygać protesty wyborcze oraz stwierdzać nieważność wadliwie (niezgodnie z prawem) przeprowadzonych wyborów.” Przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy, konieczna jest analiza treści i podjęcie działań umożliwiających zreferowanie radzie miasta i gminy Dolsk stanowiska komisji rewizyjnej w przedmiotowej sprawie.

Zostaw komentarz