||

III Śremskie Obchody Ustanowienia Parku Miejskiego im. Romana Dmowskiego były okazją do oddania hołdu mężowi stanu

D97c33d4 Fdd5 4ee8 9896 71e33f41c860
Kolaż zdjęć z 3 części obchodów (autor - Wiktor Chicheł)
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

W niedzielę 28 stycznia od godz. 10.00 odbywały się Śremskie Obchody Ustanowienia Parku Miejskiego im. Romana Dmowskiego. Całodzienne uroczystości związane z tą rocznicą rozpoczęła msza św. w kościele farnym pw. NMP Wniebowziętej w Śremie. O godz. 13.30 zorganizowano święcenie „Głazu Dmowskiego” w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich. Na koniec o 14.30 zorganizowano konferencję o śremskim Obozie Narodowym w salce parafialnej przy kościele pw. bł. Michała Kozala.


Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb
Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb

Była to już 3. edycja wydarzenia, podczas którego z inicjatywy stowarzyszenia Śremski Instytut Historii mieszkańcy powiatu śremskiego wspominają polskiego mężą stanu, który swoją działalnościa zasłużył się społeczeństwu Wielkopolski. W ubiegłych latach odbył się marsz, zapalanie zniczy śremskim narodowcom czy konferencja naukowa. W tym roku patronat nad wydarzeniem objęła redakcja naszej gazety oraz Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego.Uroczysta Eucharystia rozpoczęła sie o godz. 10.00 i była koncelebrowana przez wszystkich kapłanów Fary: ks. proboszcza Mariana Bruckiego, ks. Grzegorza Szkudlarka oraz ks. Krzysztofa Dopierałę. Ks. prałat, który celebrował mszę św. w intencji Dmowskiego, powiedział:

„Dzisiaj wspominamy śp. Romana Dmowskiego w 85. rocznicę śmierci. To on powiedział tak ważne słowa: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”. […] Mamy ją [ojczyznę] kochać, jak trzeba cierpieć i umierać. Jakże potrzeba dzisiaj, w tak bardzo podzielonym naszym społeczeństwie modlić się o jedność dla Polaków. Jakże potrzeba w tym świecie zachwianych wartości, łamania Bożych praw, modlić się, by Polska pozostała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii”.

O godz. 13.30 odbyły się uroczystości przy „Głazie Dmowskiego” w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich. Sekretarz Śremskiego Instytutu Historii, Wiktor Chicheł, przywitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za obecność. Następnie opowiedział o katolicyzmie Dmowskiego, a także o historii powstania głazu. 

Piszący te słowa znajdował się przed 10 laty w pewnym towarzystwie, w którym byt obecny Roman Dmowski. Rozmowa dotyczyła prądów nurtujących kraje Europy i Polskę. Zastanawiano się nad tym, jaka siła uspokoi strwożoną i przygotowującą się do nowych wojen Europę. W ogóle czy jest wyjście z matni w jaką zaplątał się cały Świat, zdziczały materializmem. Obecni snuli różne przypuszczenia i dawali odmienne recepty. Pamiętam, że Dmowski mówił mało, raczej przysłuchiwał się rozmowie. W pewnej chwili zwrócono się do niego. Dmowski przez chwilę milczał, patrząc przed siebie, a po chwili rzekł wskazując ręką na dwóch młodych księży, z których jednym ja byłem. Klucz do rozwiązania groźnej sytuacji – powiada, – w której znajduje się Świat, sytuacji niewątpliwie grożącej zagładą całej kulturze łacińskiej znajduje się w ręku – tych księży. Zerwaliśmy się zdziwieni, po prostu nie rozumiejąc słów Dmowskiego. A on ciągnął z powagą, spokojnie. Właśnie ci księża… Może nie jako duchowni X. I Z., ale jako reprezentanci Idei, którą reprezentują i mają nakazane szerzyć. Idea kościoła rzymskokatolickiego, tej najwyższej na ziemi potęgi, wobec której może ulec wszelkie zło i która jedynie tylko może przynieść całemu światu pokój. Tych słów Romana Dmowskiego, nie zapomniałem nigdy”.

Ks. prałat Marian Brucki poświęcił monument, a przedtem wygłosił piękną mowę i poprowadził patriotyczną modlitwę.

Nie sposób tu dziś nie wspomnieć wielkiego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który tak mocno podkreślał, że naród bez przeszłości jest godny politowania. Naród, który zapomina o swojej historii, który nie uczy młodego pokolenia histroii jest godny politowania, bo przekreśla swoją historię, korzenie i swoją tożsamość. Ten głaz jest pięknym dowodem na to, że nie chcemy zapomnieć o św. Romanie Dmowskim, dzięki któremu m.in. cieszemy się wolną i niepodległą Polską. […] Dziś dziękujemy Panu Romanowi za to, że możemy się tutaj spotkać, iż możemy poświęcić ten głaz, który będzie przypominał przechodzącym w tym parku o tej świetlanej postaci. […] Módlmy się. Boże Boże Nasz, Panu czasu i historii i wieczności. Spójrz na nas zgromadzonych zgromadzonych przy tym głazu pamięci w kolejna 85. rocznicę nadania imienia Romana Dmowskiego parku Miejskiemu, dziś Parku Miejskiemu im. Powstańców Wielkopolskich. Ześlij błogosławieństwo na ten głaz, ześlij błogosławieństwo i swoje światło na nas tutaj, abyśmy potrafili na nowo odkrywać bogactwo, wielkość i ponadczasowe wartości spuścizny narodowej pozostawionej przez jednego z najwybitniejszych mężów stanu jakim był Roman Dmowski. Pomóż nam Polakom XXI w. z dumą i odwagą, całym swoim życiem, głosić przepięknie idee narodowe zamknięte z jego przesłań. „Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami.” Spraw Ojcze Miłosierny byśmy i my kochali naszą Polskę całym duchem, uczuciami, myślami, potrzebami i aspoiracjami, a przez to przyczyniali się do wzrostu jej duchowego dobra w imię naszej małej i dużej ojczyzny […]

Ponadto przemówił wiceprezes Ruchu Narodowego Wielkopolska – Maciej Jóźwiak. Byli na miejscu obecni członkowie Narodowej Środy i zarazem Ruchu Narodowego, „Zaborowo nasza wieś dawniej i dziś”, Towarzystwa Historycznego „Sireme” oraz Rodacy Kamraci z Gostynia. Uczestnicy złożyli pod pomnikiem kwiaty i znicze, a na koniec zrobiono wspólną, pamiątkową fotografię.

8 stycznia 2023 r. miało miejsce odsłonięcie głazu pamięci i tablicy pamiątkowej Romana Dmowskiego w parku noszącym niegdyś jego imię. Głaz zlokalizowany jest przy wejściu do Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich. 

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do salki parafialnej kościoła pw. bł. Michała Kozala w Śremie na konferencję pt. “Śremski Obóz Narodowy”. W tym miejscu zaprezentowana została wystawa składająca się z przedwojennych gazet oraz książek autorstwa Dmowskiego lub z nim związanych, pochodzących od lat 20. do lat 90. XX w. Wisieńką na torcie były prelekcje. Wiktor Chicheł opowiadał na temat “Stronnictwo Narodowe w Śremie 1928-1939”. Oprócz głównego wątku, poruszył kwestie Związku Ludowo-Nrodowego oraz Obozu Wielkiej Polski. Na koniec Tomasz Szymański przedstawił na podstawie prezentacji multimedialnej temat “Wacław Adamski. Życiorys”. Publiczność dowiedziała się nieznane fakty o działalności tego młodego Polaka, który oddał życie za Polskę 22 sierpnia 1941 r. Było wiele wzruszeń nad losem Adamskiego, jego rodziny. Najbardziej poruszył wszystkich ostatni list z celi śmierci do matki. Następnie doszło do żywej dyskusji na temat prawa i jego aksjologii wobec zbrodni III Rzeszy. Ponadto rozmawiano o doszukiwaniu się prawdy i nowych informacji om historii naszego regionu. Także doszło do wymiany zdań na temat współczesnej sytuacji w Ojczyźnie i przyszłości w oparciu o przeszłość oraz naukę historii.

(fot. Wiktoria Kaptur, Wiktor Chicheł, Jagoda Celińska, Narodowa Środa, Zaborowo nasza wieś dawniej i dzisiaj)

Zostaw komentarz