|

Bezpieczeństwo podczas używania petard i fajerwerków.

Sylwester
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

W noc sylwestrową, gdy niebo rozświetlają fajerwerki, ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie. Petardy, choć są popularne, mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli nie są używane prawidłowo. Oto kilka ważnych wskazówek, jak bezpiecznie korzystać z petard.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Przygotowanie i planowanie
 • Kupuj petardy tylko w zaufanych miejscach.
 • Kupuj petardy, których obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych.
 • Upewnij się, że petardy są legalne i posiadają odpowiednie atesty bezpieczeństwa i niezbędne instrukcje.
 • Sprawdź czy do zestawu dołączona została instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca informację dotyczącą sposobu używania/odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Bezpieczne Używanie
 • Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj instrukcji dołączonej do petard.
 • Fajerwerki mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie.
 • Nie eksperymentuj, nie łącz petard, nie modyfikuj ich ani nie twórz własnych.
 • Używaj zabezpieczeń (okulary ochronne i rękawice).
 • Wybuchająca petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.
 • Nie odpalaj petard w stanie nietrzeźwości.
 • Nie odpalaj petard w pomieszczeniach zamkniętych.
Odpalanie
 • Odpalaj pojedynczo, nigdy nie zapalaj kilku petard naraz.
 • Utrzymuj bezpieczną odległość. Po zapaleniu lontu natychmiast się oddal.
 • Nigdy nie wracaj do “niewypału”. Jeśli petarda nie odpaliła się, nie próbuj jej ponownie zapalać.
 • Zachowaj bezpieczną odległość często to min 25 m.
 • Pamiętaj wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
 • Każda petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia.
Po użyciu
 • Oczyszczenie miejsca. Po zakończeniu w odpowiednim czasie zbieraj resztki petard i śmieci.
 • Zwróć uwagę na pozostałości. Upewnij się, że wszystkie odpalone petardy są całkowicie zgaszone.
W przypadku wypadku
 • Zachowaj spokój. W przypadku poważnego wypadku natychmiast wezwij pomoc.
 • Zabezpiecz siebie i osobę poszkodowaną.

Pamiętaj, że choć petardy mogą być ciekawą atrakcją sylwestrową, ich nieodpowiedzialne używanie może prowadzić do poważnych wypadków. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne świętowanie dla wszystkich uczestników.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody. W art. 51 k.w. opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do sądu – grzywną do 5 tys. zł.


Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb
Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb

Ustawa z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi:
– art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,
– art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji… osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

źródło gov.plZostaw komentarz