||

Na te projekty zagłosujemy w Budżecie Obywatelskim Śremu 2024

Śrem Z Lotu Ptaka
fot. arch. red.
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Śremski ratusz zakończył weryfikację projektów zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim Śremu 2024. Kryteria merytoryczne spełniło 18 z 23 zgłoszonych projektów. Do 18 sierpnia trwa procedura odwoławcza. Głosowanie odbędzie się w dniach 15-24 września. Zwycięskie projekty poznamy 25 września. Ich realizacja nastąpi w 2024 roku.


Berdychowski Wv

W czerwcu br. mieszkańcy gminy Śrem zgłosili 23 projekty do BO 2024, w tym:


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

 • 8 ogólnogminnych
 • 9 lokalnych miejskich
 • 6 lokalnych wiejskich

Projekty zostały poddane weryfikacji formalnej oraz merytorycznej. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę formalną. W drugim etapie weryfikacji kryteria merytoryczne spełniło 18 projektów: 6 ogólnogminnych, 8 miejskich i 4 wiejskie

– wyjaśniają urzędnicy magistratu

W głosowaniu, które zaplanowano na 15-24 września udział wezmą projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację.

Projekty ogólnogminne:

 • Budowa mini pump + zawody na pumptracku (Park Śremskich Odlewników – aut. Alina Zalewska
 • Naukowy Plac Zabaw II (teren Przedszkola Nr 5) – aut. Paulina Szulczewska
 • Zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców – doposażenie jednostek ratowniczych gminy Śrem – aut. Grzegorz Wiśniewski
 • Strefa rekreacji i zabawy w Parku Śremskich Odlewników oraz Parku Powstańców Wielkopolskich – aut. Patryk Kubski
 • Jezioro atrakcji, jezioro bez barier – zagospodarowanie terenów plaży miejskiej w Śremie – aut. Krzysztof Lewandowski
 • Śremski Tor Ninja/OCR ! (Park Śremskich Odlewników) – aut. Bartosz Tarnawski

Projekty miejskie:

 • Przyrodnicza edukacyjna w Miejskim Parku Ekologicznym im. Władysława Puchalskiego – aut. Piotr Świtalski
 • Zwiększenie atrakcyjności Kąpieliska Miejskiego – Plaży Miejskiej w Śremie – palmy, parasole tropikalne, egzotyczny plac – aut. Piotr Świtalski
 • LEKCJE SKILLA I BAKCYLA – aut. Alina Zalewska
 • Sport i rekreacja przy “JEDYNCE” – aut.  Anna Cieślak
 • Elektroniczna tablica wyników na Stadionie Miejskim w Śremie – aut.  Kamil Majsner
 • Ogród zabawy i nauki. (teren SP4) – aut. Klaudia Grobelna
 • Konstrukcja treningowa OCR/Ninja. (Park Śremskich Odlewników) – aut. Bartosz Tarnawski
 • Bezpieczne Miasteczko Wędrowniczka – aut. Beata Samson
  Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk. Kto otrzymał dotację?

Projekty wiejskie:

 • Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie ul. Ogrodowej – aut. Justyna Bąkowska
 • Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w Dalewie oraz Wyrzece – aut. Bartosz Ustasiak
 • Boisko do siatkówki plażowej i zielona klasa w Bodzyniewie – aut. Maciej Gendek
 • Strefa relaksu (Krzyżanowo) – aut. Sebastian Skrzypczak

Są też projekty, które otrzymały negatywną oceną w procesie weryfikacji

Ogólnogminne:

 • Piłkarsko-tenisowy kompleks sportowy przy SP 6

Koszt projektu oszacowano nieprawidłowo, nie mieści się w puli środków Budżetu Obywatelskiego Śremu. Biorąc pod uwagę podobne obiekty, realne koszty budowy samego boiska w zależności od rodzaju trawy wyniosą 300-350 tys. zł.

 • Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Sosnowej w Zbrudzewie

Brak możliwości realizacji projektu z uwagi na szerokość pasa drogowego. Wymagana szerokość pasa drogowego do budowy ścieżki pieszo-rowerowej wynosi 10 m; istniejąca szerokość to od 6,9 do 10 m.

 Wiejskie:

 • Leśna ścieżka edukacyjna w ciągu ul. Brylantowej w Zbrudzewie – Piotr Świtalski

Z uwagi na bezpieczeństwo leśna ścieżka edukacyjna nie może być zlokalizowana w pasie drogowym bez wydzielonego ciągu pieszego. Dysponent gruntu nie udzielił zezwolenia na lokalizację projektu, warunki infrastrukturalne nie pozwalają na realizację projektu na danym terenie. Nieprawidłowo oszacowano koszt projektu.

 • Budowa drogi z kostki brukowej (Pełczyn)

Nieprawidłowe oszacowanie kosztów projektu – koszt realizacji przekroczy kwotę dostępną w puli Budżetu Obywatelskiego Śremu. 

 Miejskie:

 • Odnowienie przejścia pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Kilińskiego (w rejonie ul. Cmentarnej) – wnioskodawca wycofał projekt.
Nie ma szans na remont przejścia pod wiaduktem?

Urzędnicy przypominają, że zgodnie z § 11 uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego autor projektu może wnieść odwołanie do burmistrza Śremu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wszystkich projektów. Projekt zostanie poddany ponownej weryfikacji.

Po procedurze odwołań ogłoszony zostanie termin losowania numerów projektów, na które zaproszeni zostaną ich autorzy.

Zostaw komentarz