kids, girls, writing
  • Home
  • Aktualności
  • Będzie pomoc materialna dla śremskich uczniów w roku szkolnym 2023/24

Będzie pomoc materialna dla śremskich uczniów w roku szkolnym 2023/24

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024.


Berdychowski Wv

Jak wyjaśnia śremski magistrat, pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

  • Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).    

Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym winny być mieszkańcami gminy Śrem. Więcej informacji na stronie srem.pl.

Zostaw komentarz