Image
Fot. PixaBay

PSZOK w Czołowie od lipca będzie otwarty 6 dni w tygodniu

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Częstotliwość odbioru śmieci w gminie pozostawia sporo do życzenia. Na wielu radach miasta podnoszony był temat ceny odbioru nieczystości jak i jego częstotliwość. Przypomnijmy: odbiór odpadów zmieszanych i bio odbywa się co dwa tygodnie, a sortowanych co cztery tygodnie. Zwłaszcza w okresie letnim prowadzi to do namnażania się larw w śmietnikach i na pewno nie ma nic wspólnego z ogólnopojętą higieną.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Co prawda, gmina w najbliższym czasie nie planuje zwiększenia częstotliwości wywożenia odpadów, jednak udało się przeforsować temat jeszcze łatwiejszego dostępu do samodzielnego wywiezienia odpadów w Czołowie. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1 lipca będzie otwarty 6 dni w tygodniu.

Aktualnie odpady możemy zawozić:

– poniedziałek 7:00-17:00
– wtorek 13:00-20:00
– środa 9:00-17:00
– czwartek 9:00-17:00
– piątek 9:00-17:00
– sobota 8:00-14:00

Warto pamiętać, że na miejscu należy się pojawić co najmniej pół godziny przed zamknięciem punktu.

Jakie odpady możemy zawozić do Czołowa?

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z metali;
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • zuzyte opony;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;
 • odzież;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 • urządzenia zawierające freony;
 • leki;
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych.

Zostaw komentarz