||

Burmistrz Czempinia z absolutorium

Czempiń Absolutorium dla burmistrza Malickiego
fot. Urząd Miejski w Czempiniu

Kolejny włodarz gminy z regionu może poszczycić się jednogłośnym absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok. Radni w Czempiniu przyznali je burmistrzowi Konradowi Malickiemu.


VW_Berdychowski_400_150(1)

W minioną środę, 21 czerwca, w Czempiniu odbyła się druga, po sesji budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Mowa o sesji absolutoryjnej, podczas której radni głosują za lub przeciwko przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok.

W Czempiniu, podobnie jak wcześniej w Brodnicy, wszyscy obecni na sali sesyjnej radni, nie mieli zastrzeżeń do raportu z wykonania budżetu oraz jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego za 2022 rok oraz udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium dla Konrada Malickiego, burmistrza Czempinia.

Zostaw komentarz