||

Wyborczy maraton na walnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie

Sm W Śremie
fot. SM w Śremie/Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie odbyło się w sobotę, 17 czerwca w sali KCEK w Śremie
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie odbyło się w sobotę, 17 czerwca w sali KCEK w Śremie. Zebranie trwało ponad 9 godzin, a sama procedura wyborcza nowej rady nadzorczej trwała kilka godzin.


Berdychowski Wv

Zebranie rozpoczęło się o godz. 9.00 rano. Na samym początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 9 maja 2022 roku prezesa Marka Chmiela. Potem przystąpiono do procedowania zebrania, którego porządek składał się z 23 punktów, do którego swoje uwagi i propozycje w imieniu grupy członków złożył Bogdan Łątkowski. Zostały one uwzględnione w porządku dziennym zebrania.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Na początku zebrania poinformowano, że wydano 167 mandatów, ale w trakcie zebrania ta liczba rosła, by finalnie osiągnąć liczbę 181. Wszak w pierwszym głosowaniu na członków nowej rady nadzorczej głosowało dużo mniej członków, bo wydano 159 kart do głosowania.

Nim doszło do głosowania walne wysłuchało sprawozdań z działalności w ciągu dwóch minionych lat przewodniczącego rady nadzorczej Jerzego Cieślewicza i zarządu spółdzielni, które przedstawił prezes Marek Mansfeld. Zebrani wysłuchali także opinii i zaleceń polustracyjnych biegłego rewidenta wynikających z badania sprawozdania finansowego spółdzielni za lata 2021 i 2022.

Następnie większością głosów przyjęto cały pakiet uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań rady i zarządu, sprawozdania finansowego, podziału nadwyżki finansowej i udzielenia absolutorium dla zarządu spółdzielni. Podjęto także szereg innych uchwał, m.in. w sprawie zbycia mienia spółdzielni czy wyboru delegata na zjazd. Wszystkie głosowania były jawne, a brali w nich udział członkowie, spośród których wielu miało upoważnienia od innych członków, którzy nie brali osobiście udziału w zgromadzeniu. Zgodnie ze statutem, każdy członek spółdzielni uczestniczący w zebraniu ma prawo do reprezentowania jeszcze jednego członka, który uprzednio wystawił mu pisemne upoważnienie.

  W sali Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie z Grzegorzem Wiśniewskim. Interweniowała policja!

Po podjęciu wszystkich uchwał zawartych w porządku dziennym, przystąpiono do procedury wyboru członków nowej rady nadzorczej. Wybierano 14 spośród 27 zgłoszonych kandydatów. Każdy z nich miał okazję do krótkiej minutowej autoprezentacji, co w przypadku niektórych kandydatów przeciągnęło się na szereg kolejnych. Sporządzono karty do głosowania i przystąpiono do pierwszej tury głosowania. Zasada wyboru była następująca: do rady wybrani zostają ci, na których oddano najwięcej oddanych głosów i co najmniej 50 proc. spośród wszystkich głosujących. Po zliczeniu głosów i przedstawieniu protokołu okazało się, że takich osób jest osiem: Ferster Marek, Fujak Monika, Konieczny Cyprian, Majchrzak Wojciech, Strzelec Cezary, Szydłowski Jarosław, Wojna Tomasz i Zajler Wojciech.

Konieczna był druga tura, by dokooptować do składu rady brakujące sześć osób. Sporządzono kolejne karty do głosowania i zarządzono głosowanie. Tu już nie było warunku, że trzeba uzyskać co najmniej 50 proc. ważnie oddanych głosów. Wybrani mieli być ci, na których oddano najwięcej głosów. W trakcie głosowania okazało się, że na liście wyborczej zabrakło jednego nazwiska, a osoba ta w pierwszej turze otrzymała wystarczającą liczbę głosów, by uczestniczyć w drugiej turze. Głosowanie przerwano i uznano za nieważne, po czym komisja mandatowo-skrutacyjna przystąpiła do ponownego druku kart wyborczych i kolejnego głosowania. Gdy w końcu uporano się z całą procedurą wyborczą i policzono głosy, odczytano protokół i poinformowano, że do rady weszły kolejne następujące osoby: Marcinkowski Adrian, Narożny Leszek, Niedzielski Janusz, Płociennik Stanisław, Tomyślak Jan i Wojciechowska Danuta.

Nieliczni, którzy pozostali na sali obrad wysłuchali jeszcze informacji przewodniczącego rady i prezesa spółdzielni dotyczącej wniosków polustracyjnych i sposobu ich realizacji, a także rozpatrzenia wniosków złożonych do Komisji Wniosków. Ustosunkowano się także do wniosków i uwag złożonych przez grupę członków, które uwzględniono w porządku dziennym zebrania.

Na koniec uwaga. Nie dysponujemy żadnym fotografiami ilustrującymi przebieg zebrania, bowiem okazało się, że zabrania tego statut (?) spółdzielni. Walne rejestrowała za to TV Relax, ale jak mi wytłumaczono, to jest telewizja spółdzielcza i jej wolno.

Zostaw komentarz