||

Uroczysta sesja upamiętniająca 770. rocznicę lokacji miasta Śrem

Uroczysta Sesja 770 Lecia 30
fot. J. Zalewski/Burmistrz Śremu Adam Lewandowski w swoim wystąpieniu nawiązał do bogatej w fakty i wydarzenia, a przede wszystkim tworzące je wybitne postaci w historii miasta
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sesję Rady Miejskiej zwołano na 14 czerwca br. do sali widowiskowej śremskiego muzeum. Przybyli na nią radni wraz z burmistrzem i liczne grono zaproszonych gości.


Berdychowski Wv

Sesję otworzyła przewodnicząca rady Katarzyna Sarnowska. Po stwierdzeniu quorum – w sesji uczestniczyło 19 radnych – przewodnicząca odczytała projekt Stanowiska Rady dotyczący nadania praw miejskich Śremowi 770 lat temu. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Burmistrz Śremu Adam Lewandowski w swoim wystąpieniu nawiązał do bogatej w fakty i wydarzenia, a przede wszystkim tworzące je wybitne postaci w historii miasta. Przywoływał zarówno te z odległej przeszłości jak bracia Barscy, Józef Wybicki, uczestnicy zrywów niepodległościowych, w tym powstańcy wielkopolscy, jak i osoby zasłużone w ostatnich trzech dekadach przy tworzeniu zrębów samorządności w lokalnej społeczności. Padły nazwiska byłych burmistrzów, przewodniczących rad minionych kadencji i innych zasłużonych postaci dla gminy. Wszyscy oni zasłużyli się i wnieśli swój wkład do naszej historii, przyczyniając się do rozwoju miasta i dobrobytu jego mieszkańców.

W podobnym tonie wypowiadał się Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który przywołał z pamięci swój pierwszy pobyt w Śremie w 1988 roku, kiedy to stawił się na pobór do naszej jednostki wojskowej i porównał tamtejszy Śrem z obecnym, wskazują na kolosalne zmiany, jakie zaszły w tym czasie w naszym mieście. Wszystko to jest zasługą lokalnej społeczności i władz samorządowych. Na koniec swojego wystąpienia wręczył burmistrzowi  Adamowi Lewandowskiemu pamiątkową grafikę.

Marszałek województwa wielkopolskiego odznaczył Odznaką honorową Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego trzy osoby. Marię Świdurską, inicjatorkę wielu przedsięwzięć prorodzinnych, senioralnych oraz socjalnych powielanych przez wielkopolskie ośrodki pomocy społecznej. Pawła Wojnę, popularyzatora idei elektromobilności w Wielkopolsce w zakresie wykorzystania przyjaznych środowisku, ekologicznych pojazdów do odbierania odpadów komunalnych oraz Mariusza Kondzielę, organizatora imprez patriotycznych o charakterze regionalnym, koordynatora wielu wydarzeń oraz wydawnictw związanych z Pamięcią Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Powstania Wielkopolskiego.

  W roku Estery posadzili drzewka w Esterpolu
fot. J. Zalewski/Marszałek województwa wielkopolskiego odznaczył Odznaką honorową Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego trzy osoby

Kolejnym mówcą był dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które wśród celów swojej działalności ma upowszechnianie w społeczeństwie wartości patriotycznych, szacunku dla tradycji pozytywistycznej i pracy jako źródła pomyślności narodu. Prezes towarzystwa odznaczył Srebrnym Medalem Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT” (Praca Wszystko Zwycięża) Katarzynę Sarnowską – przewodniczącą Rady Miejskiej i  Hannę Brukarczyk – sekretarza gminy Śrem. Burmistrz Lewandowski otrzymał wyróżnienie: LIDER PRACY ORGANICZNEJ, które w imieniu Towarzystwa wręczył prof. Józef Orczyk, Honorowy Obywatel Śremu i wieloletni przewodniczący kapituły Towarzystwa.

Prezes Związku Miast Polskich senator RP Zygmunt Frankiewicz złożył serdeczne gratulacje dla władz samorządowych i wszystkich mieszkańców gminy z okazji jubileuszu i wręczył burmistrzowi miedzianą replikę dokumentu lokacyjnego miasta.

Kolejnym mówcą był Paweł Leszek Klepka – Prezydent Unii Wielkopolan, który wręczył włodarzowi miasta Certyfikat i Medal – „Wolna – Organiczna  – Wielka” za popularyzację idei pracy organicznej.

W imieniu Łukasza Petrusa Prezesa Zarządu, Jakub Kołakowski dyrektor PGO S.A. Odlewnia Żeliwa Oddział w Śremie również przyłączył się do życzeń i gratulacji a na ręce burmistrza przekazał wykonaną specjalnie na tę okoliczność formę odlewniczą przypominającą o 770-letniej historii miasta Śrem.

Na koniec na scenę poproszona została Anna Laska-Szmyt, dyrektor Biblioteki Publicznej w Śremie, która zaprezentowała najnowszą publikację książkową zatytułowaną Kalendarium Śremu. Pierwszym egzemplarzami obdarowani zostali radni Rady Miejskiej w Śremie.

Zwieńczeniem uroczystości w sali widowiskowej był wykład profesora Piotra Pokory z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który mówił o historycznych herbach i pieczęciach Śremu ale również o dylematach ikonograficznych współczesnej heraldyki samorządowej.

Po wykładzie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na wernisaż wystawy „Herby Śremu”.

Po otwarciu wystawy wszyscy przeszli na plac przed muzeum, gdzie odbył się ceremoniał przekazania sztandaru gminy.

Zostaw komentarz