|||

Sztandar dla Śremu na jego 770-lecie

Nowy Sztandar Gminy Srem 19
fot. J. Zalewski/Po poświęceniu nastąpił moment wręczenia sztandaru Burmistrzowi Śrem
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Uroczystość wręczenia sztandaru władzom gminy Śrem odbyła się w środę, 14 czerwca na placu przed Muzeum Śremskim bezpośrednio po uroczystej sesji Rady Miejskiej.


Berdychowski Wv

Oprawa towarzysząca wręczeniu sztandaru była bardzo podniosła. Rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt flagi państwowej i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przez uczestników ceremonii. Obecni byli radni Rady Miejskiej, którzy uchwalili uchwałę stanowiącą sztandar, burmistrz Adam Lewandowski wraz z zastępcą oraz liczne grono zaproszonych gości z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, wicestarostą powiatu poznańskiego Tomaszem Łubińskim, wicestarostą śremski Piotrem Rutą,  dziekanem dekanatu śremskiego ks. prałatem Marianem Bruckim, licznymi pocztami sztandarowymi, kompanią honorową śremskiego garnizonu wojskowego i kompanią kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym Związku Miast Polskich z jego prezesem senatorem RP Zygmuntem Frankiewiczem, Unii Wielkopolan z jej prezydentem Pawłem Klepką,  Stowarzyszenia im. Hipolita Cegielskiego z prezesem Marianem Królem, szefowie służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych gminy oraz liczne grono przedsiębiorców, działaczy społecznych i mieszkańcy Śremu. Całą uroczystość prowadził dyrektor Muzeum Śremskiego Mariusz Kondziela.

fot. J. Zalewski/Uroczystość poprowadził Mariusz Kondziela

Przewodnicząca rady Krystyna Sarnowska przedstawiła procedurę prawną na podstawie której sztandar został ufundowany. Następnie prowadzący uroczystość zwrócił się do księdza Mariana Bruckiego o poświęcenie sztandaru.

  Chętnych na remont mostu na obwodnicy Śremu nie brakuje

Po poświęceniu nastąpił moment wręczenia sztandaru Burmistrzowi Śremu. Sztandar po zaprezentowaniu go zebranym uczestnikom uroczystości został przekazany przez burmistrza Lewandowskiego pocztowi sztandarowemu złożonemu z funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W trakcie wręczania sztandaru bracia kurkowi z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie oddali salut honorowy z armatki brackiej.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: burmistrz Adam Lewandowski i marszałek Marek Woźniak. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie przemian, jakie nastąpiły w mieście i gminie w ciągu ponad 30 lat działalności samorządu gminnego. Sztandar jest dowodem rozwoju miasta i gminy i pomyślności jej mieszkańców. Marszałek skupił się na roli i znaczeniu wspólnoty, którą symbolizuje sztandar. Ksiądz dziekan Marian Brucki odczytał list od abp Stanisława Gądeckiego nadesłany na ręce burmistrza Śremu na okoliczność wręczenia gminie sztandaru i 770-lecia nadania praw miejskich miastu Śrem. Podkreślił w nim rolę i znaczenie religii w bogatej historii Śremu, wskazał na wiele wybitnych postaci, jakie kształtowały dzieje tego miasta i zamieszkującej je społeczności, w tym kapłanów.

Życzenia i gratulacje władzom gminy przekazali samorządowcy powiatowi, wicestarostowie Tomasz Łubiński i Piotr Ruta, a także władze Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentowani przez członków zarządu i rady nadzorczej.

Na koniec odbyła się defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości, którą poprowadziła Orkiestra Dęta im. M. Zielińskiego w Śremie.

Zostaw komentarz