||

Co z odszkodowaniem za wadliwy projekt amfiteatru?

Amfiteatr Srem 1009022 8
Burmistrz analizuje czy jest zasadność wystąpienia z roszczeniem do sądu / fot. M. Czubak
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dni, tygodnie, a nawet miesiące mijają, a gmina Śrem nie zobaczyła nawet złotówki z ubezpieczenia Pracowni Nad Wartą, która zaprojektowała bubel w postaci amfiteatru nad jeziorem.


Berdychowski Wv

Wracamy do tematu, który Tydzień Ziemi Śremskiej nagłośnił w przestrzeni publicznej – chodzi o amfiteatr nad jeziorem, który okazał się być tak źle zaprojektowany, że nie spełniał wymogów przeciwpożarowych. Gmina Śrem z własnej kieszeni, czyli de facto z kieszeni każdego z nas – podatnika – musiała wydać ponad 100 tys. zł, by doprowadzić amfiteatr do takiego stanu, aby ten mógł otrzymać pozytywną rekomendację ppoż. ze strony PSP w Śremie. To właśnie z tego powodu wielkie otwarcie amfiteatru miało się przesunąć w czasie. Tyle mówią nieoficjalne źródła, bo te z ratusza utrzymują, że przesunięcie otwarcia miało związek z warunkami atmosferycznymi.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Koniec końców obiekt udało się otworzyć i wymagania ppoż. zostały spełnione.

Adam Lewandowski, burmistrz Śremu, publiczne zapowiadał, że wobec biura projektowego wyciągnięte zostaną konsekwencje i pociągnięte ono zostanie do odpowiedzialności finansowej. Gmina domaga się całości kwoty, jaką wyłożono na dostosowanie obiektu. To równe 106 038,12 zł. Kwota ta pochodzić ma od ubezpieczyciela biura projektowego.

  Z wizytą w śremskim zoo

Tyle tylko, że miesiące mijają, a środków finansowych nie widać na koncie gminy.

Właśnie o te środki finansowe pytał radny Marek Basaj.

W odpowiedzi czytamy:

„Odpowiadając na zapytanie złożone 23 maja 2023 roku przez Radnego Marka Basaja w sprawie poniesionych przez gminę dodatkowych kosztów przygotowania amfiteatru do odbioru i użytkowania informuję, iż w dniu 19.12.2022 r. wystąpiono do projektanta z wezwaniem do zapłaty dot. kwoty 106 038,20 zł na którą składają się: 1) kwota 4 674,00 zł tytułem zapłaty kary umownej w wysokości 10% na podstawie § 5.1. lit. d umowy nr PŚ/U/19/20 z dnia 25.09.2022 r.; 2) kwota 37 994,70 zł brutto za wykonanie drogi pożarowej z nawrotką dla wozu strażackiego; 3) kwota 54 267,50 zł brutto za wykonanie Hydrantu P. POŻ; 4) kwota 9 102,00 zł brutto wykonanie oświetlenia awaryjnego. W odpowiedzi na powyższe wezwanie projektant wskazał nr swojej polisy ubezpieczeniowej i od 26.01.2023 r. sprawa toczy się u ubezpieczyciela, którym jest PZU SA. Zgłoszone roszczenie dotyczy pełnej ww. kwoty. W toku postępowania uzyskano informację o konieczności uzupełnienia dokumentów, a ostatnia informacja jaką gmina otrzymała od ubezpieczyciela, pochodzi z dnia 8.05.2023 r. (po ponagleniu z gminy), że Ubezpieczyciel wysyła monit do rzeczoznawcy. Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji o wysokości przyznanej gminie kwocie odszkodowania.”

– treść odpowiedzi na interpelację radnego Marka Basaja w sprawie odszkodowania za wadliwy projekt i wykonanie amfiteatru nad jeziorem.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz