||

Doczekają się chodnika i drogi?

Remont Drogi Chrzastowo 5 768x512
Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy Chrząstowa doczekają się dalszego fragmentu chodnika przy DW 436 / fot. arch. red. (D. Górna)
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ważą się losy drogi wojewódzkiej 436 w Chrząstowie i dalszej części chodnika. WZDW jest już po otwarciu ofert w przetargu, ale jeszcze przed ewentualnym podpisaniem umowy.


Berdychowski Wv

Mieszkańcy Chrząstowa długo czekali na nową drogę i chodnik. Roboty te udało się zrealizować jedynie połowicznie, częściowo. WZDW obiecywało wówczas, gdy tylko będzie taka możliwość i dostępne będą środki finansowe, to będzie chciało kontynuować zadanie. Tak też się właśnie dzieje.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

12 maja był tym dniem, kiedy WZDW zakończyło przetarg na remont drogi wojewódzkiej nr 436 wraz z budową chodnika w Chrząstowie. Tego dnia poznaliśmy kwotę, jaką zarządca drogi chce przeznaczyć na inwestycję oraz propozycje oferentów.

Do przetargu na to zadanie stanęła tylko jedna firma: Colas Polska z Palędzia. Potencjalny wykonawca złożył ofertę opiewającą na kwotę 3 784 153,01 zł. Cena może wydawać się być wygórowana, ale z dużym zapasem mieści się w tym, co zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie i jeszcze zostanie blisko 1 mln 300 tys. zł. WZDW na realizację przedsięwzięcia zamierzało przeznaczyć 5 079 988,25 zł.

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to niebawem powinno dojść do podpisania umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

  Gmina Śrem zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących kursów PKS

Wysokościowo nawierzchnia drogi wojewódzkiej dostosowana będzie do stanu istniejącego (projektowane ścięcie poboczy) tak, aby odwodnienie odbywać się mogło powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych oraz za pomocą projektowanych studzienek wpustowych.

Co znajduje się w przetargu, czyli jakie prace mają zostać wykonane na remontowanej drodze DW 436 w Chrząstowie?

W ramach planowanej inwestycji remontu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chrząstowo od km 7+220,00 do km 8+430,00 przewidziano następujące zadania:

 • frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej, zatok autobusowych i skrzyżowań na gł. 0-4cm (średnio 2cm),
 • ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntowych,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów (regulacja wysokościowa),
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników,
 • rozbiórka istniejących krawężników betonowych, obrzeży betonowych oraz ścieków przykrawężnikowych,
 • demontaż istniejących studzienek wpustowych,
 • profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
 • wykonanie nawierzchni drogi wojewódzkiej, zatok autobusowych i skrzyżowań (w-wa wiążąca i ścieralna),
 • wykonanie w miejscach ubytków nawierzchni remontów cząstkowych,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm,
 • ułożenie krawężnika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem,
 • ułożenie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem,
 • poszerzenie jezdni do szer. 7,00m na długości istniejącego i nowoprojektowanego chodnika na odcinku od km ca 7+220,00 do km 8+430,00,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • utwardzenie poboczy.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz