|||

Radny Świdurski apeluje o remont na DW 436

Dw 436 Do Remontu
fot. Google Maps/O remoncie tego odcinka od lat marzą mieszkańcy sąsiadujących ze sobą gmin. Na razie ich prośby nie zostały wysłuchane…
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Radny powiatowy Wojciech Świdurski po raz kolejny składa interpelację w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej nr 436 na odcinku Książ Wlkp.–Chrząstowo. O remoncie tego odcinka od lat marzą mieszkańcy sąsiadujących ze sobą gmin. Na razie ich prośby nie zostały wysłuchane…


VW_Berdychowski_400_150(1)

W interpelacji radnego Świdurskiego czytamy:

„W imieniu mieszkańców powiatu śremskiego zwracam się do władz powiatu z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 436 na odcinku Książ Wlkp.–Chrząstowo. Stan w/w drogi, na wspomnianym odcinku, od dawna zagraża bezpieczeństwu kierowców. Podejmowane dotychczas działania, polegające głównie na ustawianiu kolejnych znaków ograniczających prędkość poruszania się, są działaniami pozornymi, które nie prowadzą do rozwiązania problemu. Nadmieniam, że na w/w drodze ostatni gruntowny remont przeprowadzono w latach 80-tych ubiegłego wieku. Proszę zatem o podjęcie stanowczych działań w celu gruntownej poprawy nawierzchni w/w drogi poprzez położenie nowej nakładki”.Pierwszą interpelację w sprawie naprawy nawierzchni na trasie Chrząstowo-Książ Wlkp., radny Wojciech Świdurski składał w grudniu 2021 roku. Wówczas jego pismo zostało skierowane do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zarząd przyznał, że brakuje środków finansowych na remont całego odcinka.

– WZDW w Poznaniu, w pierwszej kolejności kieruje nakłady na wykonanie zadań, dla których proces inwestycyjny został już rozpoczęty tzn., których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, a z uwagi na wysoki koszt wykonywana jest w cyklu wieloletnim, bądź które posiadają już opracowane dokumentacje techniczne – wyjaśniał w 2021 roku dyrektor Paweł Katarzyński.

Wówczas WZDW wyjaśnił także, że według dokonanej oceny stanu nawierzchni (asfaltowej) z 2021 roku, odcinek Książ-Chrząstowo został oceniony na dobry (13,39 proc. uszkodzeń). Natomiast odcinek Książ-Konarzyce oraz m. Zawory jako stan wystarczający (15 proc. uszkodzeń – 2021 rok).

Dziś jednak gołym okiem widać, że na pewnych odcinkach remont jest niezbędny. Czy kolejna interpelacja radnego Świdurskiego będzie skuteczna? Czy znajdą się pieniądze? Czas pokaże. Będziemy się tej sprawie przyglądać.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz